Friday, August 31, 2018

Ind- og udlisten - The In and Out List

Så er det den sidste dag i måneden, og da jeg jo er begyndt en gennemgang af det hele som forberedelse til mit flytning, er der nogen ting, der er kommet ud af hoveddøren. Der er også nogle nyanskaffelser og nogle erstatninger.

Vi starter med ud-listen

1 grydelåg - passer ikke til nogen af mine nuværende gryder
2 t-shirts - ødelagt af solcreme! Bliver indpakningsmateriale, når jeg skal genhuses
1 afhakkede jeans - har udtjent deres liv hos mig
1 fotomagasin - har gennemtygget det
1 bh - øh! Meget yndig - dårlig pasform (det er ikke sjovt at 'falde ud'!)
1 fnugrulle - det skulle være en genbrugs-fnugrulle, men den virker ikke
2 håndklæder - totalt slidt op. Bliver indpakningsmateriale, når jeg skal genhuses
1 par hvide bukser - pasformen er ikke min pasform mere
1 brun poncho - bruger den aldrig
1 kuglespil - bliver aldrig leget med
2 vandflasker - har et termokrus og en termoflaske. En til varmt og en til koldt
2 kamera-remme - bruger dem ikke
1 regnemaskine - hvem bruger dem i dag? Men den går til genbrug
1 passepartout skærer - jeg har ikke håndkræfter til det
1 spansk grammatik - skal ikke lære spansk ad grammatik-vejen :-)
1 stegepande - ridset i belægningen
1 par blå bukser - totalt fejlkøb, som jeg får en gangs skyld ikke fik returneret. Aurrgh!
1 håndstrap til kamera - knækkede og jeg tabte kameraet ned i betonen. Det holdt! Godt kamera!
1 par sandaler - slidt ned

På ind-siden er der så:

1 par sandaler - erstatning
1 trækasse til krydderier - afstedkommet af støv og omflytning i mit køkken
1 sæt tøj - bryllup i Spanien snart :-) og en halskæde, der passer til (udsalg)
1 blå bluse - er begyndt at se lidt på efterårs/vinter garderoben

Og det var det. Så nu foregår sorteringen til henholdsvis genbrug og containerpladsen. Jeg har det så godt, når det er gjort.

Jeg gemmer normalt ikke tøj og stof, der ikke kan gå til genbrug, men nu kommer det alt sammen ned i en kasse, så jeg har pakkemateriale til senere. Så undgår jeg at skulle købe bobble wrap til de skrøbelig ting, som jeg skal pakke, når jeg skal genhuses.

Hav en rigtig dejlig weekend.Now it is the last day of the month, and I have, as you know, started the de-cluttering of my home as preparation for my move, so there is quite a lot of stuff which goes out the front door. There are also some new items and a few replacements, which have come indoors.

We start with the out list

1 lid - doesn't fit to any of my pots
2 t-shirts - ruined by sun screen! Saved as wrapping for my rehousing
1 pair of cut-off jeans - has outlived life in my life
1 photo magazine - has 'chewed' it forth and back
a bra - eh! Very lovely - bad fit (it is no fun to 'fall out'!)
1 lint roll - supposed to be reusable, but it doesn't work
2 towels - totally worn out. Saved as wrapping for the rehousing later this year
1 pair of white pants - the fit doesn't fit my fit anymore
1 brown poncho - never uses it
1 box of toys - nobody plays with it
2 water bottles - I have a thermo mug and a thermo bottle. One for warm drinks and one for cold drinks
2 camera straps - never use them
1 calculator - who uses them today? Still goes to the 2nd hand shop
1 passepartout cutter - I don't have the strength in my hands to cut
1 Spanish gramma - I am not going to learn Spanish the gramma way :-)
1 frying pan - scratched and ruined in the coating
1 pair of blue pants - total purchase mistake, which I for once didn't get to return in time! Aurggh!
1 hand stap to my camera - broke and I lost my camera down into the pavement. No damage. Good camera!
1 pair of sandals - totally worn out

On the in list is:

1 a pair of sandals - replacement
1 wooden box for my spices - due to dust and moving things around in my kitchen
1 new blouse and a pair of pants - wedding in Spain coming up plus a necklace (from a sale)
1 blue blouse - has sort of started my autumn/winter wardrobe.

And that was it. So now the sorting for the 2nd hand shop and the container place has started. I feel so good, when that is done.

I normally don't keep things like worn out clothes and towels, which are too damaged for the 2nd hand shop, but now everything go into a box, so I have packing materials for later. Then I can avoid buying bobble wrap and likewise for the more delicate things, when I am being rehoused.

Have a great weekend.

No comments:

Post a Comment