Friday, August 3, 2018

Jeg er forelsket! - I am in Love!

Jeg er forelsket!

I svensk tv er der en fyr, der indretter gamle bygninger. Han hedder Ernst Kirchsteiger, og han kan lave de mest fantastiske ting. Han kan lave mad og arrangere blomster, bygge bådebroer og forvandle faldefærdige stenhuse beliggende ned til søer og elve til rustikke drømmehjem. Udsendelsen hedder 'Sommer med Ernst'.

Han er den flotte handy idemand, vi alle ønsker os. Så jeg er hovedløst forelsket!

Nej, måske ikke hovedløst. For jeg lapper det godt nok i mig og er samtidig helt bevidst om, at han har et team af dygtige håndværkere bag sig. Men han er meget handy :-)

Jeg ved også godt, at selv om jeg godt kan lave den lampe af træ, som han laver, ville det ikke falde rigtigt ud i mit hjem. For de rustikke ruiner, han istandsætter, har en anden stemning, som min lille lejlighed ikke har og aldrig vil få. Jeg har lige set ham flikke en lysekrone af en metalring, bøjede skeer og blomster sammen. Den er fantastisk, men jeg har ikke fantasi til at forestille mig, hvor forkert den ville se ud hos mig. Men jeg elsker det alligevel.

For han lærer mig en ting - nej, tre faktisk. Han viser mig glæden ved at skabe ting. At lave noget unikt i stedet for at gå ud og købe det sidste 'design ikon', der er masseproduceret i Kina eller andet fjernt sted. At gøre mit hjem personligt. At turde gøre noget. Hvis ikke det bliver godt, kan jeg bare lave det om igen. Det er jo mit hjem.

Han lærer mig også at have respekt for det, der er lavet tidligere. At anvende ting, der allerede er produceret og derfor ikke vil kræve flere resourcer - bortset fra mit knofedt. Han er god til at se mulighederne i noget, som han finder undervejs og bruger naturmaterialer til alt.

Og så kan han vise mig - det kan man måske ikke lære, men man kan jo øve sig - livsglæde. Han har en misundelsesværdig glæde. Han er en livsnyder. Den inspirerende af slagsen!

Glæden ved at skabe ting. Respekten for ting, der er lavet. Og livsglæde. Jeg tror, at det gør det hele meget bedre.

Jeg ønsker jer en fantastisk dag!

Svensk TV4 eller dansk TV2 Fri har udsendelser nu - og der ligger mange YOUTUBE videoer
Swedish TV¤ or Danish TV2 Fri are sending this series now, and there are lots of videoes on YOUTUBE


I am in love!

On Swedish TV there is a guy, who restores old buildings. His name is Ernst Kirchsteiger, and he can make the most amazing things. He can cook and arrange flowers, build boat bridges and do magic with dilapidated old stone houses lying at lakes or small rivers and turn them into rustic dream homes. The show is called 'Sommer med Ernst'.

He is the handsome handyman, we all want. So I am totally in love!

No, maybe not totally. Because I eat each show raw, and at the same time I am aware, that he has a team of very skilled craftsmen in the background. But he is very handy :-)

I also know, that even though I can put the wood lamp, that he makes, together, it wouldn't look right in my home. Because the rustic ruins he works in have a totally different atmosphere, which my small flat don't have and never will get. I have just watched him make a big chandelier out of a big metal ring, bent spoons and flowers. It looks fantastic, but I don't have the fantasy to imagine, how wrong it would look in my place. But I love it anyway.

But I still learn one thing from him - no, three in fact. He shows me the joy of making things myself. To make something unique, instead of going out buying the latest 'design ikon', which is part of a mass production made in China or another place far away.

He also teaches me to have respect for things already made. To use things, which have already been produced and therefore don't crave more resources than my labor. He is so good at seeing possibilities in things, he finds on his way and only uses natural materials. 

And then I can learn - maybe I cannot learn, but I can try to exercise it - joy of life. He has an admirable joy in all aspects of life. He is a hedonist in the best interpretation of the word. Very inspiring!

The joy of making things. The respect for things already made. And joy of life. I think, that it makes the whole thing a lot better.

Have a great day!

No comments:

Post a Comment