Monday, August 6, 2018

Frie flader - Free Spaces

For meget opbevaringsplads giver mulighed for at opbevare ting, som man ikke længere bruger, og så bliver man mindre selektiv. Alt, man ikke bruger, kommer ind i skabene, og så glemmer man alt om dem, og pludselig har man ingen plads. Så for mange skabe og opbevaringsmøbler skaber rod, så utroligt det end lyder, men man skal selvfølgelig have opbevaringsmuligheder til de ting, som man har brug for.

Jeg gentager :-) opbevaring til de ting, man har BRUG for!

Hvis du vil afprøve, om du har for meget i dine skabe, så prøv at se, hvor mange steder du kan få fat i det, du vil have uden at rykke om på 3 ting først? Hvis ikke, så har du for meget.

Det kan være meget irriterende ikke at have plads, men vi bliver alle nødt til at erkende, hvor meget vi har plads til, og det er det bedste incitament til kun at eje det, som absolut har værdi.

Når hver ting har sin plads, er det let at holde fladerne fri, så hele dit hjem ikke bliver en stor drop-zone, hvor tingene ligger alle steder, fordi man ikke ved, hvor man skal gøre af dem. For rod er de ting, som vi bare lægger fra os. Hvis vores ting har et 'hjem', så det er lige så let at lægge dem, hvor de skal være, som det er at smide dem på gulvet i entreen eller på køkkenbordet.

Så bliver fladerne fri til det, de er beregnet til, og man bliver fri for at rydde op, før man kan gå i gang med noget andet - og måske sjovere.

Opbevaringsmøbler og -pladser skal fungere. Ikke akkumulere.


Jeg elsker solsikker - I love sunflowersToo many closets give the possibility to save thing, which you no longer use, and then you become less selective. Everything, you don't use, is thrown into the closets, and then you forget all about them, and all of a sudden you have no space. So to have a lot of closets and storage furniture can create clutter, as strange as it may sound, but of course you need space for storing the things you need.

I repeat :-) Storage for the things, you NEED!

If you want to test, if you store too much in your closets and cabinets, then see how many places you have to move 3 items, before you get to the thing, you want. If so, then you have too much stuff.

It is a pain not to have space, but we all have to acknowledge, how much we are able store, and it is the best incentive to own exactly, what gives value.

When each item has its place, it is easy to keep surfaces free, so you home doesn't turn into one big drop zone covered in things, because you don't know where to put them.

Clutter is stuff, we just drop. If your belongings have a 'home', it is just as easy to put them there, as it is to drop them on the floor in the entryway or on the kitchen counter.

Then the surfaces become free to the use, they are meant for, and you don't have to move anything, before you start something - which is more fun.

Storage spaces should function. Not accumulate.

No comments:

Post a Comment