Wednesday, July 4, 2018

Ind- og udlisten - The In and Out List

Så er der gået 2 måneder igen, og jeg synes godt nok, at der er meget, der er blevet udskiftet her på det sidste. Jeg har været på destruktions-kurs med mine ting!

På indsiden er kommet:

kartoffelskræller - udskiftning
strygejern - udskiftning
notesbog - den anden 'lånte' Favorit Storebror
verdenskort - Favorit Storebror er interesseret i, hvordan verden ser ud
nubuck børste til lyse sko - har en til mørke sko (det er en supergod opfindelse til 30 kr.)
hvid skjorte
2 t-shirts (1 blå og 1 hvid)
toiletbørste
kontainer til mad
kartoffelpurerer - den 2. jeg har købt i år. Den første rustede! - altså udskiftning
grøn plante - fik taget livet af en anden
grå shorts - var groet ud af dem, jeg havde - så en slags erstatning :-/
blå overdel, blå bukser - skal til bryllup i september
fladjern - har savnet et helt vildt. Kan ikke undvære det mere
Nespressomaskine - den anden var gammel og lækkede - udskiftning
kasserolle - fik brændt en anden af. Det er 2. gang i år! - udskiftning

På udsiden kom jo så:

kartoffelskræller - se ovenfor
strygejern - se ovenfor
notesbog - se ovenfor
lyseblå top - fejlkøb, den blev forfærdelig, da den blev vasket. Sjasket og kedelig.
3 fotobøger - var 'færdig' med dem
3 bøger - var læst
sort bluse
halstørklæde
2 altanstole - blev solgt. De var for store og tunge
4 bambusstole - kommer ikke til at bruge dem
akrylfarver 12 stk - færdig med at male med akryl!
zebrastribet bluse - NU er jeg blevet så træt af den, at den skulle ud
sorte shorts - se ovenfor
strand kaftan - den er simpelthen for varm!
baby bukser - 2 par, meget, meget små
2 glaslysestager
Nespressomaskine - den lækkede! - og var meget gammel
fransk/dansk ordbog - jeg prøver at koncentrere mig om spansk
dansk/fransk ordbog - kan ikke håndtere flere sprog på en gang
2 Acne magasiner - har trævlet dem igennem
Bølling bakkebord - det er solgt. Ikke flere små borde. Det virker rodet i en stue med for mange små borde. Prøv at fjerne nogle små møbler. Det gør underværker!

Så der er over de sidste 2 måneder kommet 17 ting ind - heraf 8 erstatninger og 32 ting ud, hvis man tæller helt bogstaveligt - hvis man kan tælle bogstaveligt?

Nogle af tingene kom allerede til genbrugsforretningen i sidste måned, for jeg kan ikke have de store læs på min cykel, så tingene kommer af sted hen ad vejen. Så tager de heller ikke plads op. Når min plasticpose er fuld, kommer tingene afsted.

Konklusion: Det er en fin balance, selv om jeg stadig føler, at jeg har shoppet ustandselig! Men når jeg ser det på skrift, kan jeg godt leve med resultatet.

Hvad skal ud hos jer i denne måned?

Nogle af tingene på udlisten - Some of the things on the out-list

Now it has been 2 months since the last list, and I think, that there is a lot, which has to be replaced lately. I have somehow been on a destruction course with my things lately!

On the In list is:

potato peeler - replacement
iron - replacement
note book - Favorite Big Brother 'borrowed' the other one
Map of the world - Favorite Big Brother is interested in, how the world looks
brush for light colored shoes - already have one for the dark ones
white shirt
2 t-shirts (1 blue, 1 white)
toilet brush
food container
potato masher - the 2nd one this year. The first one rusted! - so replacement
green plant - I kind of killed another one
gray shorts - had grown out of the ones I had - so a kind of replacement :-/
blue top, blue pants - for a wedding in September
flat iron for my hair - have missed one for so long. Couldn't do without anymore
Nespresso coffee machine - the other one was leaking and old - replacement
casserole - burned it off. Second time this year! - replacement

On the Out List is:

potato peeler - see above
iron - see above
note book - see above
pale blue top - mistake. After wash it became so shabby - in the wrong way
3 photo books - I am 'done' with them
3 books - I have read them
black blouse - don't use it
scarf - don't use it
2 balcony chairs - sold. They were too big and heavy
4 bamboo chairs - will never come to use
12 acrylic paint tubes - done painting with acrylic!
zebra striped blouse - NOW I have grown too tired of it
black shorts - see above
beach caftan - it is simply too warm!
baby pants - 2 pairs, very very small
2 glass candle holders
Nespresso coffee machine - see above
French/Danish dictionary - I am trying to concentrate on Spanish
Danish/French dictionary - Cannot handle two languages at the same time
2 Acne magazines - have read them over and over
small coffee table - has been sold. No more small tables. It makes a room look messy with too many little pieces of furniture. Try to remove some! It makes all the difference!

So over the last 2 months 17 things have entered my home - of which 8 are replacements, and 32 things have gone out, if you count every piece.

Some of the things went out last month, because I cannot have heavy, big loads on my bike, so things for the 2nd hand shop goes, when the plastic bag in the closet is full. Then it doesn't take up space either. 

Conclusion: It is a good balance, even though I feel, that I have been shopping non-stop! But when I see it in writing, I can live with the result.

What is going out from your home this month?

No comments:

Post a Comment