Monday, July 2, 2018

At sælge arvestykker - To Sell Heirlooms

Når jeg ser tv, ser jeg i reglen noget om huse, indretning... og ting! Jeg ser mest engelske serier, og der er en udsendelse, som hedder Sæt pris på dit hjem (Secret Dealers).

Det er interessant at se, hvordan folk fortæller om de minder, de har, om forskellige ting. Men det er også interessant at se, hvor let de skiller sig af med minderne, hvis prisen bliver høj nok.

Fra min side er det ikke en kritik, men en helt naturlig ting. 

Vores arvestykker kan være vejen til at få eller gøre noget, som vi ellers ikke ville have haft råd til. Så det er helt ok at sælge dem, for vi lever nu. 

Når du under en oprydning falder over en 'minde'-ting, så stil 2 spørgsmål:
  1. Ville jeg købe denne ting, hvis jeg ikke allerede ejede den?
  2. Ønsker jeg mig noget, som salget af denne ting ville sætte mig i stand til at opnå?
Minder i form af ting er helt ok, hvis vi glæder os over dem hver dag, men hvis de bare ligger gemt væk, skal vi give tingen videre til nogen, der for alvor sætter pris på den, og du får måske et ønske opfyldt.

Med hensyn til spørgsmål nr. 2 så er der et ekstra spørgsmål, hvis du har tænkt dig at sælge:
  • Hvad ville jeg give for denne ting, hvis jeg selv skulle købe den. 
Vi værdisætter nemlig alt for ofte vores ting for højt, så at have et realistisk syn på et salg er en god ide. Find din smertegrænse og start nogen højere, så der er plads til forhandling.

Når man har skilt sig af med noget, kommer der ofte en dårlig samvittighed, og ikke helt sjældent består den i, at man faktisk slet føler noget savn bagefter. Men vi skal ikke leve i mausolæer over forgangne slægter. 

Lev livet, ikke minderne. Se fremad, men bliv i nuet.

Nogle småting, som gør mig glad - Some small things, which make me happy
Mit tip-oldemors lugtesaltflaske - My Great Great Grandmothers smelling salt bottle

Min Mors kop med inskriptionen 'Til den flittige pige' - 
My Mother's cup with the incription 'For the hardworking Girl'

En lille bil lavet af min søn og en sten, han fandt kort efter
A little car made by my son, and a stone he found shortly after

Et glas min Far fik for en stort indsats - A goblet my Father got for a big accomplishment

Det meste samlet i mit lille klenodie-skab - Most of my memories are is this little cabinet
Til daglig glæde og ikke spredt over hele huset - Brings big joy every day and things are not spred all over the house


When I watch TV,  I often watch something about houses, interior design... and stuff! I really like the English series, and there is one called Secret Dealers.

It is interesting to see, when people tell about, how attached they are to something special. But it is also interesting to see, how easily they part with the items, when the price go high enough.

From my side that it not a criticism, but a quite natural thing.

Our heirlooms can be the way to achieve something, which we otherwise wouldn't have been able to afford. So selling is quite fine, because we live now.

When you during a declutter find a 'memory'-thing, then ask 2 questions:
  1. Would I buy this thing, if I didn't already own it?
  2. Do I want something, which the sale of this thing would make achiveable?
Memories and heirlooms are nice, if they actually make us feel good, but if they just are lying around, we should pass them on to somebody, who will appreciate them more, and you might be able to get a wish fulfilled.

But regarding question no. 2, there is one more question to be asked, if you want to sell:
  • What would I pay for this thing, if I didn't already own it?
 Because we often set the value of our things much too high, so looking realistic on the sale, is a good idea. Find you 'pain'-level and start out so high, that you have something to bargain with.

When you have parted with something, you might feel a bit bad about it, and not seldom it is because you realize, that you don't miss it at all. But we shouldn't live in mausoleums over past generations.

Live life, not memories. Look ahead, but stay in the Now!

No comments:

Post a Comment