Friday, July 6, 2018

Har jeg snart mere tilbage? - Do I have anything left?

Jeg får ofte spørgsmålet, om jeg efterhånden har flere ejendele tilbage i mit hjem.

Det kan jeg godt forstå, og jeg må svare: Ja, det har jeg. Underligt nok! For somme tider undrer jeg mig også over, at jeg kan afhænde så meget og stadig have alt. Men hvis der er noget i mit hjem, som ikke er aktivt, så bliver det givet videre.

Jeg mangler intet! Jeg savner intet! Jeg har stadig alt, hvad jeg behøver.

Jeg er som alle andre forbrugere. Jeg behøver nye ting, når noget går i stykker eller er udtjent. Jeg behøver nye ting, når mine behov ændrer sig. Så selvfølgelig køber jeg nye ting. Men det er hverken en hobby eller et tidsfordriv. Jeg kunne ikke drømme om at bruge tid i et shopping center, hvis jeg ikke lige har et bestemt ærinde der. Det er ikke nogen fornøjelse for mig at gå rundt og 'kigge'. Så vil jeg hellere være udendørs og/eller sammen med andre mennesker.

At have færre ting giver mig tid, flere penge og mere frihed. Friheden kommer ved, at jeg ikke har ret meget at rengøre og vedligeholde. Flere penge kommer helt automatisk, når man ikke shopper konstant.

På min gravsten skal der IKKE stå: Hun levede sit liv i de lokale shopping centre.

Hav en god weekend.

Det her har jeg fået tid til - I have time for this now

I have been asked, if I have any possessions left in my home.

I perfectly understand this, and I can answer: Yes, I have. Strange as it may sound. Because sometimes even I wonder, how I can declutter so much and still have everything. But if there is something in my home, which is inactive, I pass it on.

I miss nothing. I still have everything, I need.

I am like all other consumers. I need new things, when something breaks or is worn out. I need new things, when my needs change. So of course I buy new things. But it is not a hobby, nor a pastime. I wouldn't dream of spending time in a shopping center, if I don't have a specific goal. It is not a pleasure for me to walk around browsing. I will rather be outside and/or together with other people.

To have less gives me time, more money and more freedom. The freedom comes, because I don't have a lot to clean or maintain. More money comes quite automatic, when you don't shop constantly.

The stone on my grave is NOT  going to say: She lived her life in the local shopping malls.

Have a great weekend.

No comments:

Post a Comment