Monday, June 25, 2018

Lad være med at lægge ting i kasser! - Don't Put Anything in Boxes!

Rigtig mange mennesker ved godt, at de har alt for mange ting. Der roder her, og der roder der, og så går man ud og køber nogle kasser, så man kan holde bedre orden.

Det er det absolut værste, man kan gøre. For man putter rodet i kasser, så har man intet opnået - ud over at få minimeret pladsen i sit hjem, fordi der nu er flere kasser!

At minimere sine ejendele, at få mere luft i sit hjem, kræver, at man fjerner ting. Unødvendige ting. Ting, der ikke er i funktion. Ting, man flytter fra sted til sted. Ting, som ikke giver nogen glæde.

Så der skal ikke købes flere kasser. I stedet skal man se på, hvad man har i de kasser, man allerede ligger inde med. Find ud af hvor lang tid kasserne har været lukket. Er det over et år - så har man ikke brug for noget i dem. INTET! Heller ikke selv om man kan sige, at man måske en gang med tiden muligvis nok kan få brug for hvad-det-nu-kan-være. Men det kommer ikke til at ske. Man har ikke brug for noget, der har ligget i kasser i årevis.

I forbindelse med den renovering, som foregår i det kvarter, jeg bor i, er folk begyndt at blive genhuset, og vi kan se på kontainerpladsen, at der kommer flere ting. Intet er noget værd. Det er glemte og gemte ting. Alt i dårlig stand efter år i kasser og kældre.

Det bliver et kæmpe arbejde at håndtere, hvis man har fyldt en eller måske flere kældre op med ting, som man 'måske en dag får brug for'. Så der er mange, der har sved på panden og gruer for den kommende genhusning. Med god grund.

Gem ikke noget i kasser. Når der er noget, du ikke bruger, så sælg det eller giv det væk. Så er der nogen, der får glæde af det og selv om du ikke skal genhuses, så ryd kasserne væk. Du får ekstra frihed og plads.

Mit hjem er mit slot - My home is my castle

A lot of people know that they have too much stuff. There is a mess here, and a mess there, and then you go and buy some boxes, so you home can look nice and decluttered.

That is the ultimate worst thing, you can do. Because all you do is putting your clutter in boxes, and then you have gained nothing - except less space in your home from all the new boxes.

To minimize your stuff, to get a more airy home, demands that you remove things. Unnecessary things. Things with no function. Things, you move from one place to another. Things, which doesn't give you any pleasure.

So don't buy more boxes. Instead take a look at the boxes you already have. Find out how long time it is, since you last used any of their contents. Is it more that a year? - then you don't need it. NONE of it! Not even if you can say, that maybe some day in the future you might need what-ever-it-can-be. But it is not going to happen. You don't need anything, which has been stored away in a box for years.

In connection with the renovation which is ongoing in my neighborhood, the rehousing has started, and we can see that on the container place. More things are piling up. None of it of any value. It is all forgotten and hidden things. All in a bad condition after years in boxes and basements.

And now it is a gigantic task to handle, especially if you have filled a basement or even two basements with stuff, you 'might need some day'. So many tenants have sweat on their foreheads and are desparate for the upcoming move. With good reason.

Don't hide anything in boxes. When something is lying around, sell it og give it away. Then there is somebody, who will appreciate it, and even if you aren't going to be rehoused, let the boxes go. You gain extra space and freedom.

No comments:

Post a Comment