Thursday, June 28, 2018

Besked om genhusning - Information about Rehoursing

Så har jeg fået at vide, hvornår jeg skal genhuses, og hvor jeg skal flytte hen.

Jeg er mere end godt tilfreds. Jeg er faktisk ret glad. Når man bliver 'tvunget' ud af sit hjem for en tid - selv om grunden er, at ens hjem bliver bedre at bo i - er det spændende, hvor man bliver anbragt.

Det er et kæmpe puslespil, der skal gå op, når der er 525 lejemål i spil. Det er nemlig ikke alle, der ønsker at komme tilbage til deres lejligheder, fordi deres levevilkår har ændret sig, så de enten ønsker sig større eller mindre lejligheder. Så der er meget at tage højde for.

Men jeg skal bo et rart sted, indtil min lejlighed er sat i stand, og det giver god ro. Tidspunktet for selve udflytningen bliver 1. uge i december, så jeg kan sagtens nå at komme i orden inden jul.

Jeg glæder mig af flere grunde. Jeg får nøje gennemgået alt, hvad jeg ejer. Jeg føler selv, at jeg har styr på tingene, men jeg er alligevel ret sikker på, at jeg nok skal få pakket en kasse eller to, som jeg ikke får åbnet, mens jeg er genhuset - og så må indholdet af de kasser tages op til overvejelse.

Også selve udfordringen af at være et sted, man ikke selv har valgt, er yderligere en erfaring. Jeg kan forestille mig, at mine vaner vil blive anderledes. At jeg indretter mig anderledes - det er helt klart. Måske giver det nye input eller viser, at der er ting, man gør, som er værdifulde at bevare, og at der er noget, der trænger til en ændring.

Jeg glæder mig.Now I have had my notice about, when I am going to be rehoused, and where I am going to live.

I am quite pleased. No, I am actually quite happy. When you are 'forced' out of your home for some time - even though  the reason is, that your home gets totally updated - it is exciting to see, where you end up.

It is a gigantic puzzle, which have to be fixed, when 525 tenants are in play. Not everybody wants to go back to their flats, as their living conditions have changed, so they either want a smaller or a bigger flat. So there is a lot of planning going on.

But I am going to live in a nice place, until my flat has been renovated, and that gives peace. The time for the move will be during the first week of December, so I can easily get in place before Christmas.

I am looking forward for several reasons. I will get the chance to go through my possessions very thoroughly. I feel, that I am in control of my stuff, but I am almost sure, that I will pack a box or two, which I don't get to open, while I am rehoused - and then the contents of these boxes will have to be taken in consideration.

Also the challenge of being in a place, you haven't chosen yourself, is an experience. I can imagine, that my habits change. I will arrange things differently - obviously. And maybe that will give new inputs or show, that some of the thing I do are good enough to survive, and something need changing.

I am looking forward.

No comments:

Post a Comment