Wednesday, June 20, 2018

Begræsning af livet på de sociale medier - Limiting the Life on Social Media

Min formiddag forsvandt! Jeg havde så mange gode planer, men de blev ikke rigtig til noget. Det vil sige, at da jeg endelig kom i gang, måtte jeg skynde mig for at nå det hele. Og det ærgrede mig.

Min formiddag forsvandt nemlig på de sociale medier.

Det er simpelthen for tåbeligt, så nu har jeg besluttet, at jeg vil være på nettet max en halv time om morgenen og et kvarter om aftenen. Nyheder, FB, Instagram og diverse links, som det medfører. Max. 45 minutter om dagen!

Jeg tror, at det bliver svært, men alt det skærm-kiggeri er jo som at leve alle andre menneskers liv i stedet for ens eget! Jeg bliver så let afledt af et link, der sender mig videre til et andet link, og så forsvinder tiden.

Men det skal være min tid! Jeg vil bestemme, hvordan jeg bruger den, og det gør jeg ikke gennem at læse, hvad andre bruger deres tid til.

Det er selvfølgelig lidt at skyde sig selv i foden, for jeg håber selvfølgelig, at der er mange, der læser min blog, men jeg håber og ønsker alligevel, at I bruger tiden til at leve jeres eget liv - og så kigger her ind en gang i mellem og får lidt inspiration til at leve lidt enklere.

Det lidt enklere liv begynder for mig nu!


My morning disappeared! I had so many good plans, but they didn't really get into play. When I finally got going, I went from having enough time to be really busy. And that annoyed me.

You see, my morning disappeared on the social media.

It is just too brainless, so now I have decided, that I will be on the net max ½ an hour in the morning and 15 minutes at night. News, FB, Instagram and the links, which comes with that. Max 45 minutes a day.

I think, that it is going to be difficult, but it is a bit like living other people's lives and not your own! I get distracted so easily by a link, which links me to a new link, and then time is flying.

But I want it to be my time! I will be in control about, how I use it, and I don't do that by following, what others spend their time on.

It is a bit like shooting myself in the food, because of course I hope, that many people will read my blog, and yet I hope, that you would spend the time living your own lives - and then pop in her on my blog once in a while to get a bit of inspiration to live a little simpler.

The little simpler life is starting for me now!

No comments:

Post a Comment