Monday, June 11, 2018

Dukkevugge færdig - Doll Cradle done

Så er den færdig, og jeg synes selv, at den er yndig! Den er totalt 60 - 65 år gammelt genbrug, så den har ikke kostet noget - ud over en vaskemaskine-reparation, men det er historie :-).

Jeg glæder mig til, at Favorit Baby skal have den, men hendes forældre bestemmer hvornår. Selv om hun ikke er ret gammel, er hun meget nænsom og forsigtig, og hendes dukker bliver pakket ind i alt muligt blødt og pink - som skal ligge helt fladt og ordentligt. Hun rydder også ting på plads af sig selv.

Der ikke er noget legetøj, der venter i kælderen til Favorit Storebror. De ting, jeg havde, er leveret til Legetøjsmuseet på grund af historien bag dem. Det var en kran, en bil og en sporvogn af træ, ret groft bygget på Helsingør Skibsværft under 2. verdenskrig, og ingen drenge ville finde på at lege med dem i dag.

Efter nogen overvejelse gav jeg dem videre for nogle år siden, og det er jeg glad for. De er bevaret og kan blive set af andre. De ligger ikke bare i en kælder, der altid er truet af vandskade. De ligger ikke i en kasse, som bliver flyttet rundt i en uendelighed uden glæde for nogen, og de bliver heller ikke ballast for nogen, der ikke har tilknytning til dem en gang i fremtiden. Hverken fysisk eller psykisk.

Men selvfølgelig skal Favorit Storebror også have noget, når Favorit Søster får gaver uden speciel anledning, når det er noget så stort.

Det finder jeg ud af med Favorit-forældrene.Now it is done, and I think, that is has become quite lovely! It is totally reuse of 60-65 years old material, so it hasn't cost anything - apart from a washing machine repair, but that is all history :-)

I am looking forward to giving it Favorite Baby, but her parents decide when. Even though she isn't very old, she is very careful and gentle, and her dolls get wrapped in anything soft and pink - which has to lay totally straight and orderly. She also puts things back in place by herself. 

Unfortunately, there aren't any old toys in the basement for Favorite Big Brother. The things, I had, have been given to the Danish Toy Museum because of the story behind them. It was a crane, a car and a tram made very simple out of wood at Elsinore Ship Yard during the 2nd World War, and no boys of today would play with them.

After some consideration I passed them on some years ago, and I am happy about that. They are preserved and can be seen by others. They are not just lying in a basement, which always is a target for water damage. They are not put away in a box, which will be moved around endlessly without being of any value to anyone, and they will not be a heavy load mentally or physically for somebody in the future, who hasn't any connection to them. 

But of course Favorite Big Brother is going to have a gift, when Favorite Sister has one without any special occasion, when it is something this big.

The Favorite Parents and I will figure something out.

No comments:

Post a Comment