Thursday, June 7, 2018

En dag uden planer - A Day without Plans

Hvad gør man i denne hede?

Ja, hvad kan man gøre? Man kan bestemme sig til at tage det helt roligt og lade dagen komme af sig selv! Ingen specifikke planer.

Og hvad er der så sket? Jeg har
 • været i bad, ordnet hår, spist morgenmad og læst nyhederne
 • ryddet op i hele huset og ordnet køkkenet
 • sorteret alt skrald til containerpladsen
 • bestilt varer over nettet
 • printet billet til musicalen De Tre Musketerer til i aften - ikke fordi det er noget særligt at printe, med mindre man skal hente sin gamle, meget tunge printer ud af et skab
 • vasket sengetøj
 • moppet mit gulv over hele huset - renoveringsarbejdet støver så meget, at det knasede mellem mine tænder, da jeg vågnede i morges!
 • vasket dukkevuggen, så den nu er klar til montering
 • klargjort nogle billeder, jeg skal bruge i mit arbejde
 • skrevet indkøbsliste over de ting, jeg er nødt til at købe selv
Alt sammen uden at få sved på panden! Hvad sker der dog? Kl. er kun 10!

Måske skulle jeg tage nogle flere dage uden planer. Det er værd at tænke over.
 What to do in this Heat? 

Yes, what can you do? You can decide to take it easy and just let the day come to you! Totally calm! No specific plans.

And what happened? I have
 • taken a shower, done my hair, eaten breakfast and read the news
 • gone through the entire flat for clutter and cleaned the kitchen
 • sorted the trash for the container place
 • ordered groceries over the internet
 • printed out the ticket for the musical The Three Musketeers for tonight - not because printing is something special, unless you have to take your really heavy printer of the closet
 • washed some bedlinen
 • mopped my floor all over the house - the renovation work is creating so much dust, that I could feel the gravel dust between my teeth, when I woke up this morning!
 • washed the doll cradle again, so now it it ready for next step
 • made photos ready for some work I have going on
 • written a grocery list for the things I have to pick up myself
Everything without breaking a sweat! What is happening? And it is only 10 o'clock!

Maybe I should make some more days without plans. That is worth thinking about.

No comments:

Post a Comment