Thursday, April 12, 2018

Papir eller Digitalt - Paper or Digital

Den her blog drejer sig om fotos. Skal vi have digitale fotos eller papirfotos?

Jeg er til begge dele. Jeg synes, at det er sjovt hurtigt at skimme en masse fotos igennem på pc'en, men jeg elsker at sidde og se i et album. Det afføder altid samtale, og at 'kigge i bøger' er altid et hit. Ikke mindst hos de små.

Favorit Storebror har lige fået sin årlige fotobog, og jeg er nu i gang med at lave Favorit Babys bog. Det er et kæmpearbejde, men det drejer sig ikke om 'perfekt'. Det drejer sig om historie.

Favorit Storebror nød rigtig meget at se, hvor stor han var blevet i det forløbne år, og så fik vi også de ældre bøger frem. Det var en eftermiddag med spørgsmål. "Hvad laver jeg der?" "Var jeg dygtig til det?" Og "Det kan jeg godt nu!"

Der bliver lavet 2 eksemplarer af hver bog. Et til Favoritforældrene og et til mig - som så senere vil blive givet videre til Storebror og Baby.

Forældrene er også henrykte!


This blog is all about photos. Digital or paper photos?

I like both. I think, that it is fun to skim through a lot of photos on the pc, but I love to sit with a photo book. It creates sharing memories, and to 'look in books' is always a hit. Also with the small ones.

Favorite Big Brother had just had his year photo book, and I am working on Favorite Baby's book. It is a lot of work, but it is not about 'perfect'. It's about history. 

Favorite Big Brother enjoyed a lot to see, how big he had grown through the last year, and it brought out the older books. It was an afternoon filled with questions: "What am I doing there? Was I good at that?" And "I can easily do that now!"

I make two copies of each book. One for the Favorite Parents and one for me - which later will be passed on to Favorite Big Brother and Baby.

The parents are very happy, too!

No comments:

Post a Comment