Thursday, February 22, 2018

Når tankerne altid kværner... - When Your Thoughts Always Grind...

Lyder det bekendt? Fornemmelsen af at man aldrig holder fri i hovedet?

Det er jo ikke nødvendigvis noget dårligt, men somme tider kommer man i en tilstand, hvor man mærker, at det ikke nødvendigvis behøver at være sådan.

Tak, jeg ved det! Meditation. Yeps, men det har jeg prøvet så mange gange og også over længere perioder, men på en eller anden måde ender det altid med, at jeg sidder og planlægger noget. Meditations-koden har jeg ikke knækket. Måske en dag...

Men indtil da, så når jeg næsten den tilstand, når jeg strikker. Så er tankerne ikke så påtrængende, at jeg ville kunne fortælle, hvad jeg har tænkt på i den halve time, hvor jeg har siddet og nørklet.

Så der er måske flere metoder at meditere på som ikke behøver at indebærer, at man sidder helt stille og kæmper for at få fred i hovedet.

Og der er andre fordele ved min metode. Nu er der en lille blå ulden sweater på vej til Favorit Storebror, og den skal strikkes færdig hurtigst muligt, for i næste uge skulle vi få polarfrost.

Så jeg får meget fred i hovedet de næste par dage :-)

Hvad gør du for at få ro i hovedet - eller i det mindste mindre støj?


Does this sound familiar? That your head never takes a time off?

Well, it is not necessarily something bad, but sometimes you get in a state, where you feel, that it doesn't have to be that way.

Thanks, I know! Meditation. Yeps, but I have tried it so many times and over longer periods, but it always ends up with, that I am sitting planning something. I have until now not been able to break the meditation code. Maybe some day...

But until that day comes, I almost get in that state, when I knit. Then the thoughts aren't that intrusive, that I would be able to tell, what I have been thinking about for that half hour, I have been sitting fiddling with my yarn.

So maybe there are more methods to meditation, which doesn't include sitting totally quite trying to make your head stop spinning.

And there are other advantages with my method. Now a little blue wool sweater is on the way to Favorite Big Brother, and it has to be finished in a hurry, because we will have very cold weather next week.

So I will have a very peaceful head the next couple of days :-)

What do you do, that makes your head go quite - or at least not so noisy?

No comments:

Post a Comment