Friday, February 23, 2018

En ny ting til hjemmet - A New Item for the Home

Det er jo ikke det, jeg helst gør, men jeg har købt en ting, der skal findes plads til. Nu lyder det af så meget, og det er ikke noget stort og livsvigtigt... eller måske er det?

På min vej til et (mere) plasticfrit hjem finder jeg i ny og næ en ting, som jeg bliver nødt til at afprøve, og denne lille kontainer har fundet sin plads i mit skab. Den er købt hos Gå Grøn, som har mange spændende produkter, og jeg er allerede helt vild med den. Et minus - låget går ikke i opvaskemaskine, men det er til at leve med. Det tager jo kun et nanosekund at vaske det op i hånden.

Selvfølgelig skal der så ryge en plastic kontainer, så jeg har plads, og jeg har faktisk flere, der har revnede låg og andre skavanker.

Jeg har stadig plastic ting i mit køkken, fordi når de nu en gang er produceret, og så kan jeg lige så godt bruge dem, indtil deres levetid er omme, før jeg afleverer dem i plastic-skraldet på kontainerpladsen. Alt andet ville være dobbelt spild. Jeg er dog (næsten) sikker på, at ingen af mine madkontainere indholder hormonforstyrrende stoffer. Ikke særlig rart at skrive, faktisk! Nu får jeg helt lyst til at hyle det hele ud.

Men jeg glæder mig til at bruge denne lille fyr, så den bliver skrammet og ridset på den gode måde.

Så rigtig god weekend til jer alle sammen - og hvis I går på loppetorv og køber ind, så undlad at købe plasticting. Især legetøj.

Forresten, denne 'reklame' er ikke sponsoreret!
By the way, this 'ad' isn't sponsered!It's not something, which I like to do, but I have bought something, which I have to find space for. Now it sound very big, but it isn't something vital... or maybe it is?

On my path to get a (more) plastic free home I now and again find a thing, which I have to try out, and this little container has found its place in my kitchen cabinet. It is bought at Go Green, which is Danish, but I am sure, that I have seen similar containers at Amazon. There are many different good products like this, and I am already over the top happy about this one. One minus - you have to wash the lid by hand, but that is fine. It doesn't take a nanosecond to do so.

Of course I have to get rid of a plastic container now, so I have space, and I actually have several, which have damaged lids and other flaws.

I still have plastic items in my kitchen, because now that they have been produced, I can just as well use them, until their lifespand is over, before I put them into the plastic trash at the garbage site. Anything else would be waste. And I am (almost) sure, that none of my food containers contain hormone disturbing substances. Not really nice to think about, actually! Now I want to throw them all!

But I am looking forward to using this little thing, so it gets it scratches in the good way.

So have a really nice weekend All of You - and if you go to a flee market to shop, then leave the plastic things behind. Especially toys.

No comments:

Post a Comment