Monday, February 19, 2018

Genhusning, svært at vente - Rehousing, Difficult to Wait

Der sker en masse ting her! Der bliver gravet, afspærret, lavet altanarbejde - og det går alt for langsomt. I hvert fald, når man venter.

Men det ser ud til, at det går efter planen. Det meste, der nu er i gang, er forberedelse. Og forberedelse tager tid.

Men spændingen stiger, og for nogle mennesker er det for meget. Temmelig mange flytter nu. Meget gamle mennesker og mennesker, der ikke har boet her så længe og ikke føler noget tilhørsforhold, bliver nervøse både for at skulle genhuses, og for at huslejen stiger, hvilket den selvfølgelig gør.

Men der var ikke så meget andet at gøre end at sige ja til renovationen, da bygningerne ellers ikke ville have været til at redde om 10 år. Samtidig fyrer vi mere for fuglene end for os selv. Vi fik flere og flere vandskader både i kældre og lejligheder, og sådan noget er også dyrt i længen, så der var ingen vej tilbage. Men jeg forstår godt nervøsiteten.

Jeg har både tilhørsforhold og ser frem til fornyelsen. At blive i 'mit' område og samtidig få en nyrenoveret bolig kan ikke være bedre.

Så jeg håber, at tidsplanen holder. Det kan kun gå for langsomt!

Før - i morgendis
Before - in thee morning mist

Nu - i dag efter adskillige lag køregrus. Man kan se, hvor mange lejligheder, der skal ordnes, før det bliver min tur!
Now - today after laying several layers of driving gravel. You can see, how many flats which are going to be made, before it is my turn!

I det fjerne - Altaner, der bliver klargjort til nye facader
In the distance - Balconies being made ready for new house fronts

A lot of things are happening her. Digging, fencing, working on balconies - and it is just going too slowly. At least that is how it feels, when you are waiting.

But it seems that all is going according to the plan, but most of the works going on now is preparations. And preparations take time. Quite a lot of people are moving out now. Very old people and people, who haven't lived here for a long time and do not feel attached to the area, get nervous about both the rehousing, and that the rent is going up, which of course it will.

But there wasn't much to do, but to say yes to the renovation, otherwise the buildings wouldn't have been in a condition 10 years from now, which would have been worth saving. We are heating our homes to stay warm in winter, and just as much heat go to the birds outside the windows. We had more and more water damages both in basements and flats, and that kind of repairs are expensive, so there was no other way left. But I understand the nervousness.

I am attached to the area, and I am looking forward to the result. To stay in 'my' area and at the same time to get better living conditions cannot be any better.

So I hope that the time plan is going to stick. It can only go to slow!

No comments:

Post a Comment