Wednesday, February 14, 2018

Ind- og udlisten for januar 2018 - The In and Out List for January 2018

Så er januar-listen klar, og året er startet godt. Der er flere ting på ud-listen end på indlisten. Nu skal det ikke forstås sådan, at mit mål er at eje ingenting. Det har jeg også sagt før. Men der er ting, jeg 'vokser fra', og så er der er nye behov, der skal dækkes. Så her kommer det.

Ud-listen ser sådan ud:
 1. Flere par sokker med huller! 
 2. 3 tusser - de var brugt op (mit forråd er blevet brugt op og jeg blev godt nok overrasket over, hvor dyre tusser er blevet!)
 3. Kettlebell - 2 kg er jo ingenting!
 4. Kaj dukke - dublet
 5. 2 meter hvidt stof - som jeg havde mange planer med, men det duede ikke!
 6. Urtepotteskjuler - passer ikke i mine farver
 7. Råhvid bluse - jeg kan ikke passe den længere
 8. Sort top - den var slidt op og er nu smidt ud
 9. Gymnastikbukser - det samme som ovenfor
 10. Strikkebog - har ikke flere små mennesker i nærheden, der kan passe så småt tøj
 11. 7 hjemmestrikkede karklude - jeg synes, at de er for tykke og tørrede for langsomt
 12. Limpistol
Indlisten er heldigvis kortere:
 1. 10 par sorte sokker, uheldigvis af dårlig kvalitet!
 2. 3 tusser - til det daglige skrivearbejde
 3. Fnugrulle - der kan vaskes. Så ikke flere fnugruller, der bare smides ud
 4. Grøn plante - én var gået ud
 5. Bog - om penge!
Bortset fra den sorte top og gymnastikbukserne, der bare er blevet smidt ud, fordi de var totalt slidt op, er alt gået til genbrugsshoppen.

Det er så dejligt at få ryddet det uvedkommende ud.
Now the January list is ready, and the year has started well. There are more items on the Out List than on the In List. Don't misunderstand me, I don't want to end up owning nothing, as I said before, but my needs change. I 'grow out' of some things, and other new things come into my life covering new needs. So here we go:

The Out List looks like this:
 1. Quite a few pair of socks with holes
 2. 3 markers - which had run dry (my stash has also run dry, and I was really surprised, when I found out, how expensive they are now!)
 3. Kettlebell - 2 kilos, ha, not at all heavy enough
 4. Hand doll called Kaj - the family had one already
 5. 2 meters of white fabric- thought that I had a good idea, but I was wrong
 6. Plant holder - doesn't fit my colors
 7. Blouse - doesn't fit any more
 8. Black top - worn thin and torn and has gone to trash
 9. Gym pants - same as above
 10. Knitting book - have no more kids around in such small sizes
 11. 7 homeknitted dish cloths - I think that they are too thick, and they dry so slowly
 12. Glue Gun
The In List is luckily much shorter:
 1. 10 pair of black socks - unfortunately of bad quality :-(
 2. 3 markers - daily writing material
 3. Lint roll, reuseable - no more disposible rollls
 4. Green plant - one had died!
 5. Book about money!
Apart from the black top and the gym pants, which both went to the trash, all the other items have gone to the second hand shop.

It is so nice to get rid of the unimportant stuff.

No comments:

Post a Comment