Tuesday, January 2, 2018

Nytårsforsætter - New Year's resolutions

Først vil jeg gerne ønske jer et rigtig Godt Nytår! - og så vil jeg spørge, om I har nogle nytårsforsætter?

Der er jo både for og imod at lave planer om fremtidige aktioner og nye vaner, for man kan jo begynde på nogen nyt, når man vil! Men det føles alligevel, som om der er noget nyt i vente ved et årsskifte. Jeg tror, det er fordi, at man begynder på en ny kalender med en masse blanke sider i. Et ubeskrevet år.

Jeg har altid være en stor tilhænger af nytårsforsætter, men i år ved jeg faktisk ikke rigtig! Jeg sætter nye ting i kalenderen - og så får jeg mega-dårlig samvittighed, når jeg hverken har tid eller energi til følger med. Det er selvfølgelig, fordi jeg er urealistisk i min planlægning, men det er jo fristende at prøve at spænde buen.

De fleste af os vil gerne
 • stå tidligere op, så morgenen ikke bliver hektisk
 • gå tidligere i seng, så vi er udhvilede om morgenen
 • lære noget nyt
 • motionere (mere?)
 • tabe 69 kg!
 • læse mindst en bog om måneden
 • få frisk luft hver dag
 • lave god, nærende kost hver dag
 • være nærværende med dem vi elsker
 • se vennerne oftere
 • o.s.v.
Prøver vi simpelthen at presse for meget ud af livet, og dermed også af os selv?

Der er et råd om, at man skal begynde småt. Det har jeg prøvet at omsætte til at lære et nyt sprog. Rådet var: Lær et nyt ord pr. dag. Det var en metode, som absolut ikke fungerede for mig, fordi det er løsrevet viden, og jeg vil gerne lære at tale det. Det gøres bedst on location, men så længe er jeg aldrig i landet. Så hvad gør man? Terper? Det kan jeg gøre i en uge, og så glider det for mig.

Er det så, fordi jeg ikke ønsker mig det? Jo, jeg ønsker mig det, men der er bare andre ting, der sker!

Måske har jeg bare for mange ting at tage mig til generelt, så der reelt ikke er tid nok. Narrer jeg mig selv - er jeg bare doven?!

Hm, i år tror jeg, at jeg bare fortsætter med det, jeg plejer. Noget ambitionsløst måske, men det ved jeg, at jeg får gjort! Og hvis jeg kan overkomme mere, så er det jo bare fantastisk.

Så jeg tror, at jeg vil ønske alle et rigtig dejligt Nytår med og uden nytårsforsætter - bare du gør det, du allerhelst vil!

Skal vi kravle ind i 2018 sammen? (handskerne er superhelte-handsker!)
Should we crawl into 2018 together? (the gloves are super hero gloves!)


First I want to wish you a Great New Year! - and then I want to ask, if you have any New Year's resolutions?

Now there are pros and cons making plans about future actions and new habits, because you can actually always start something new, when ever you want! But the feeling that something new is starting is a fact at New Year. Maybe because you start a new calendar with a lot of empty pages. A clean slate.

I have been a big fan of New Year's resolutions, but I am not quite sure this year! Because I put things in the calendar - and feel really bad about if, when I don't have the time nor the energy to act on it. I know - it is due to unrealistic planning. But it is tempting to stretch yourself a bit, right?

Most of us want to 
 • get out of bed earlier to have a calm morning
 • get to bed earlier, so we are rested, when we get up
 • learn something new
 • exercise (more?)
 • loose 103 pounds!
 • read at least one book a month
 • get some fresh air every day
 • make good, nourishing meals every day
 • spend quality time with the ones, we love
 • see friends more
 • etc.
But are we simply trying to squeeze too much out of life, which means squeezing to much out of ourselves?

There is this advise, that you have to start small. I have tried to make that work learning a new language. The advise was: Learn a new word every day. That was a method, which didn't work for me at all, because it is 'detached' knowledge, and I want to speak the language. What of course is best being learned on location, but I am never in the country that long. So what to do? Cram? I can do that for a week, and then it is sliding for me.

Is it then because I really don't want it? Yes, I do, but life happens!

Maybe I just have too many other things to do in general, so the time is actually not there? Am I kidding myself - or am I just lazy?! 

Well, this year I think, that I will continue with what I normally do. Admitted, not very ambitious, but I know that some things will get done then! And if I can overcome more, then it is just great!

So I quess that I wish everybody a very nice New Year with or without resolutions - as long as you do, what you want most!

No comments:

Post a Comment