Wednesday, December 27, 2017

Farvel til Julen - Goodbye to Christmas

Jeg er en af dem, der rydder af lige efter jul. At forlænge en højtid - uanset hvor hyggeligt den er - er i mine øjne at udvande den.

For allerede i oktober bliver vi overvældet af reklamer om jul, så påvirkningen er der over 3 måneder, og hvis vi så også holder fast i julepynt og småkager langt ind i januar, bliver det hverdag og ikke festligt.

Vi sluttede julen med en god frokost i går, og nu er alle juledekorationer er taget ned og ligger klar til nedpakning, og selvom det altid føles lidt bart, er det også frigørende.

Når du skal til at pakke din julepynt, så gennemgå den, før du pakker den ned. Er der noget, der er gået i stykker, så reparer det, hvis det er har betydning og smid det ud, hvis det ikke har. Hvis der er noget, som du aldrig får taget dig sammen til at få op år efter år, så lad også det forsvinde. Så vil du næste år åbne en kasse fyldt med ting, der betyder noget


I am one of these persons, who take down all decorations just after Christmas. To prolong a holiday - no matter how cozy it is - is in my eyes to dilute it.

We are already overwhelmed by advertisements about Christmas in October, so the influence is there for more than 3 months, and if on top of that you keep doing the decoration and cookies-thing far into January, is becomes normal, not festive.

We ended Christmas yesterday with a Danish lunch, and all the Christmas decorations have been taken down and are ready for packing now, and even though it feels a bit 'naked' - it is also calming.

So when you put your ornaments and decorations away, go through them first. Is anything broken, then repair if it has any sentiment to you and throw it out, if it hasn't. If there is something, which never comes out of the box, but stay there year after year, then let that go too. Then you will open a Christmas box next year filled with items, that means something.

No comments:

Post a Comment