Monday, January 8, 2018

Ind- og Udlisten for 2017 - The In and Out List for 2017

Der kommer et tidspunkt, hvor der ikke går så meget ud af huset mere., og måske er det ved at nærme sig.

2016 var jo et vildt udrydningsår, og man kan jo ikke blive ved! Jeg afhændede 150 ting og bragte 59 ting hjem, heraf var 18 udskiftninger, hvilket vil sige, at jeg anskaffede 41 nye ting.

I 2017 har jeg afhændet 55 ting og fået 37 ting ind i huset, heraf er 13 udskiftninger, så her har jeg anskaffet 24 nye ting.

Det kan man jo sætte mange regnestykker op over, men det vil jeg undlade, for det er ikke interessant.
Indtil nu går det den vej, jeg gerne vil. Der kommer ikke mere ind, end der kommer ud, og langt de fleste ting, som er blevet afhændet, er gået til genbrugsforretningen.

Ud-listen for december ser sådan ud:

Sort bh - fordi den var slidt op
Ecco sko - var begyndt at gå dårligt i dem
Moppe og spand - trængte til ny
Sorte jeans - slidt op
Sort læder kalenderomslag - brugte det ikke, selvom det var pænt
Hullemaskine til kalender - ikke brug for den uden kalenderomslaget
Peberkværn - var så svær at dreje!
Shoppingnet - det var bare blevet ulækkert
Grå sweater - slidt op
Omslag til iPhone - har en android
Lyskæde - ikke lige min stil
Citronpresser - virker ikke rigtig
Læderfedt - lugter såå sødt af honning. Kunne ikke klare den lugt!

Og indlisten ser sådan ud:

Sort bh = erstatning
Sort sweater - manglede en
Grå sweater = erstatning
Kalender for 2018 - den kan jeg ikke klare mig uden
Moppe og spand = erstatning
Sorte jeans = erstatning
Sorte støvler - med i mine vintertøjsønsker. Har to par nu. Et par pæne og et par til høj sne
Pink tørklæde - var med i planlægningen af mit vintertøjs-ønsker
Shoppingnet - så lækkert! = erstatning.

Jeg har ikke nogle planlagte indkøb lige nu, men når sommeren kommer, ved jeg, at der kommer til at ske lidt med mit sommertøj. Jeg er ret sikker på, at jeg har pakket ting ned, som er i en stand, så jeg måske ikke vil kunne forstå, at jeg har brugt det sidste sommer :-)

Med hensyn til anskaffelser til mit hjem, så er de sat på hold. Som jeg har talt om, skal jeg genhuses, så det er ikke tidspunktet at købe nyt.

Jeg er egentlig rigtig godt tilfreds med resultatet og vil fortsætte med kritisk at vurdere mine ting. Det bliver lettere og lettere.


Nogle af tingene på ud-listen - Some of the things on the Out List


There comes a time, when not so many things go out of the house and maybe that is close now. 

2016 was a wild de-clutter year, and I guess that I can't continue that way! I got rid of 150 items and bought 59 items, of which 18 were replacements, which would mean, that I got 41 new items.

In 2017 I have gotten rid of 54 items and 37 things have come into my home, of which 13 are replacements, so this year I have 24 new items.

I could make a lot of calculations over this, but I will not do that. I don't find it interesting.

Until now it is going the right way. I don't accumulate more stuff, and most of the items, which go out, are going to the 2nd hand shop.

The Out List looks like this for December

Black bra - the other was worn out
A pair of Ecco shoes - suddenly started to hurt my feet!
A mop and a bucket - needed new equipment
Black jeans - worn out
Black leather calendar cover - didn't use it, even though it looked nice
Puncher for the calendar
Pepper mill - it was so hard to turn!
Shopping tote - it became disgusting
Grey sweater - worn out
Cover for iPhone - I have an android
Light chain
Lemon squeezer - doesn't work
Leather grease - smells soooo sweet of honey. Couldn't stand that smell!

The In List is here

Black bra - replacement
Black sweater - needed one
Grey sweater - replacement
Calender for 2018 - cannot do without a paper calendar
Mop and bucket - replacement
Black jeans - replacement
Black boots - included in my planned winter clothes purchases. I have two pair of boots now. A pair of nice ones, and a pair of practical ones
Pink scarf - included in my planned winter clothes purchases.
Shopping tote - so nice! - replacement

I have no planned purchases right now, but when summer comes, I know, that something will happen with my summer clothes. I am quite sure, that I have items, which are in a condition, that I probably cannot understand, that I have worn them last summer :-)

Purchase for my home are on hold for now. As I have told you, I am going to be rehoused, so now is not the time.

I am overall quite happy with the result and will continue keeping a critical eye on my possessions. And it becomes more and more easy.

No comments:

Post a Comment