Thursday, December 21, 2017

Ændring af juleplaner! - Change of Christmas Plans

Ja, det går ikke altid, som præsten prædiker! Vi skulle have været taget afsted til Spanien i dag for at holde jul sammen med den spanske del af familien. Men det bliver der ikke noget af, fordi Favorit-Baby har mellemørebetændelse og har fået flyforbud!

Det er rigtig ærgerligt og synd for alle i hvert land, men det kan ikke være anderledes.

Alle er helt afklarede med det, men det har lavet en slags vacuum. Hvad skal vi nu? Ja, vi ved, at vi skal lave alle de ting, som man nu laver juleaften i Danmark, men det er kun den 24., og vi har fået 3 dage, som nu er helt uden planer. Det er sjældent, at man prøver det.

Jeg har lige talt med Favorit-familien, og de har - ligesom mig - dasket rundt og lavet masser af ingenting i dag. Jeg har været lidt huslig på lyst-niveau, været ude at handle ting, som kunne have ventet, og prøvet at tage mig sammen til at lave noget, som jeg ellers havde planlagt skulle ske mellem jul og nytår - uden held.

Måske er lidt godt en gang imellem at få et tvunget pusterum - men det er underligt, at man bliver så rastløs og ideforladt, når det endelig sker.

Så nu vil jeg lave masser af ingenting resten af aftenen og håbe på, at energien og fantasien indfinder sig igen i morgen.
Well, as we say in Denmark: It doesn't always work out, as the priest says! We should have been off to Spain today to celebrate Christmas with the Spanish part of our family. But it didn't happen, because Favorite Baby has an ear infection and has denied permission to fly!

It is really a pity and sad for everybody in each country, but it cannot be any different.

Everybody totally understand, but it has created kind of a vacuum. What to do now? Yes, of course we know, that we are going to do, what we normally do on the 24th in Denmark, but that is only that day and leaves 3 days totally without plans. It is not often, you get to try that.

I have just talked with the Favorite family, and they have - like me - been slouching around doing a lot of nothing. I have done a few things around the house on pleasure-level, been out shopping things which could have waited, and tried to pull myself together to do something, which I had planned to do between Christmas and New Year - without any luck.

Maybe it is good to have a forced break now and then - but it is strange, that you get so restless and uninspired, when it finally happens.

So now I am going to do a lot of nothing for the rest of the day, hoping that the energy and the fantasy will appear again tomorrow.

No comments:

Post a Comment