Monday, July 10, 2017

Design kopier - Design Copies

Jeg er helt med på, at vi alle køber kopier af møbler, tøj, sko, køkkenudstyr osv.  Noget bliver vist i en eksklusiv udgave, og straks er der nogle, der kopierer. Sådan opstår trends.

Men der må være grænser. Når jeg ser en sko, som den nedenfor på fotoet, spørger jeg mig selv, hvordan en producent kan finde på at producere sådan noget. Jeg spørger mig selv, hvordan en forretningsindehaver kan finde på at købe varen ind, og til sidst spørger jeg mig selv, hvem i alverden der ønsker at gå med sådan en sko. Den er af tydelig dårlig kvalitet, der prøver at give sig ud for at være noget, den ikke er!

Men, men, men - der må jo være kunder til den. Ellers blev den ikke produceret.

Jeg har en bekendt, der tog til et land i Asien og købte en kopi af en Vuitton taske. Den var ganske veludført, men det, der afslørede den, var syningerne på remmene. Den havde kostet en tiendedel af en original Vuitton taskes pris - som er himmelhøj, ingen diskussion om det - men hun overvejede faktisk at få sin skomager til at sy nogle flotte remme og sætte dem på, så den kunne gå for at være en original!

Der falder min kæde totalt af! Hvis man så gerne vil følge med den strøm, der føler trang til at vise ting frem, så køb dog en original. Alle genkender en kopi.

Men desværre er det os forbrugere, der gør, at sådan noget finder sted, og derfor er det også os, der kan standse det. Enten ved at købe en original, eller at købe noget, der ikke har et navn, men 'bare' er godt håndværk.

- og selvom indersålen er løs, er prisen stadig høj!
- and even though the inner sole is loose, the price is still high!

I am totally aware, that we all buy copies of furniture, clothes, shoes, kitchen ware etc. Something new is shown in an exclusive version, and immediately somebody else will copy. That's how trends appear.

But we have to draw a limit. When I see a shoe, as the one on the photo above, I ask myself, how somebody even get the thought to produce something like this. I ask myself, how a shopkeeper can buy it for his/her store, and then I ask myself, who in the world wants to wear such shoes. It is obviously bad quality pretending to be something it is not!

But, but, but, there are probably a customer for it out there. Otherwise it wouldn't be produced.

I have an acquaintance, who went on holiday to an Asian country and bought a copy of a Vuitton bag. It was quite well made, but what gave it away was the stiching on the handles. The bag had cost a tenth of an original Vuitton bag - which price is sky high, no discussion about that - but she actually considered making her shoemaker make new handles, so it would look like an original. 

That's where I totally flip! If you need to show off, then buy originals. Everybody recognize a copy. 

But infortunately it is us, the consumers, who make this possible, and therefore it is us, who can stop it. Either buy an original, or buy something which hasn't got a name, but 'just' is good craftmanship.

No comments:

Post a Comment