Wednesday, July 12, 2017

Samler du på projekter? - Do You Collect Projects?

Jeg har før skrevet om dette her, men det er noget, jeg møder så meget meget under oprydninger.

Det drejer sig om mennesker, der lader sig inspirere, og der findes ikke noget bedre end at lade sig inspiere. Man bliver glad. Det er en positiv insprøjtning.
  • Man går en tur, finder nogle flotte kogler, samler dem sammen og går hjem med en fantastisk ide til at lave et kogletræ til jul. Der er masser af tid til jul!
  • Man ser i en tv-udsendelse, at der er nogen, der har syet det flotteste sengetæppe af gamle jeans, og man har 3-4 par liggende, som er 'krøbet i vask', og nu kan de blive brugt. Så man går ud og køber tråd, bånd og foer til projektet. "Så har jeg det hjemme, til når jeg får tid".
  • Man ser en, der har malet et abstrakt maleri og klistret billeder af børn og venner på. Det ser super-cool ud, og et lærred koster næsten ingenting, det er ikke svært at male lidt krims-krams på, så det køber man næste dag. Og maling og lim. "Jeg skal bare lige have det malet og udvalgt billederne og få dem printet".
  • Man ser nogen, der har købt nogle syltetøjsglas på loppemarked, og nu bruger det til opbevaring af alle slags. Til clips, til blyanter, til viskelæder og småting, og der er sat mærker på med dymo. Man går ud og køber nogle glas (de koster ikke så meget) og nogle klistermærker (en dymo koster meget), og så skal man bare rydde op på hylden og i skuffen, så er det i orden.
  • Man ser noget smukt stof, som ville være flot at sy lunchservietter af til påskefrokosten, og det er på tilbud, så det er billigt. Og så skal man bare have kantebånd og sytråd. Og der er masser af tid til påske.
Og så går man ud og køber 2-3 plastickasser til at opbevare det altsammen i. Det hele har kostet en (nu passiv) formue og tager en pokkers masse plads op, men det er ikke det eneste. Man er blevet belastet af at have en masse kasser fyldt med ting, som man 'skal' lave og selv om man egentlig gerne vil, kommer det til at føles som en pligt. Glæden siver ud.

Er der nogen, der genkender sig selv? Det gør jeg - og jeg ved, at jeg ikke er den eneste.

Jeg har lært af skade, så jeg har max. ét - 1 - kreativt projekt i gang. Der bliver ikke købt ind til mere eller andet, før det er færdigt.

Hvis jeg får en god ide, skriver jeg den op i en lille notesbog, og så ligger den, til jeg er færdig med det, jeg arbejder på nu. Så tager jeg et kig, og jeg må indrømme, at 97% af ideerne holder ikke efter anden gennem-tænkning. De passer hverken til mit liv eller til mit hjem. Men det er gode ideer! Fine ideer! Dejlige at tænke på. Så jeg lader dem blive ved tanken.

Jeg har lært, at jeg bliver meget gladere af ikke at give efter for et pludseligt indfald, som jeg agerer for hurtigt på.

Fik en hel buket af disse skønheder i går!
Got a big bouquet of these beauties yesterday!


I have written about this before, but it is an issue, I see so much when de-cluttering.

It's about people, who get inspired, and there is nothing better than getting inspired. You become happy. It is a positive injection.
  • You go for a walk an find some pine cones, collect them and go home with the idea of making a cone-tree for Christmas. Christmas is still far away.
  • You watch on tv, that somebody has sewn the most fantastic blanket from old jeans, and you have 3-4 pairs laying around, which have 'shrunk in the wash', and now there is a use for them. So you go buy sewing thread, trimmings and backside material for the project. "So now I have it, for when I get the time to make it".
  • You see oneone, who has painted an abstract painting and glued photos of family and friends on. It looks super cool, and a canvas costs nothing, so you buy it the next day. And paint and glue. "Now I just have to paint something, choose the photos, print them and glue them on".
  • You see someone, who has bought mason jars at a flee market, and now is using them for storing all sorts of small stuff. Paper clips, crayons, erasers etc, and each jar has little dymo signs telling, what to put into it. You go and buy the jars (they are quite cheap) and some labels (a dymo is expensive), and then you just have to de-clutter the shelves and the drawer for small stuff, print labels, and fill them.
  • You find a piece of beautiful material, which would be so nice to make place mats of for Easter lunch, and it is on sale, so it is quite cheap. You just need some trimming and thread, and Easter is long time ahead.
Then you go an buy 2-3 plastic boxes to store all these projects in. Now a lot of (passive) money has been invested, and it takes up a lot of space, but that is not the only thing. You are being tied down by a lot of boxes filled with things, you 'have to' do. Even though you really want to do all this, it becomes a duty. The happiness takes off.

Anybody, who recognizes themselves? It do - and I know, that I am not the only one.

I have learned by experience, so I have max one - 1 - creative project going. No purchaces wil bee made, before the ongoing one is finished. 

If I get a good idea, I write it down in a small notebook, and it staying in place, until I am done with my present project. Then I take a look, and I have to admit, that 97% of the ideas don't take off after second thought. They don't fit my life or my home. But they are good ideas! Really fine ones. And nice to think about. So I stay with the thought.

I have learned, that I am happier with not giving in for sudden impulses, which I act too quickly on.

No comments:

Post a Comment