Friday, June 30, 2017

Jeg forstår ingenting! - I understand nothing!

I dag fik jeg en sms om, at mine nye sneakers var blevet afleveret. Skønt! Mine gamle trækker nemlig vand - hvilket ikke er så godt i disse dage.

Så jeg åbnede min postkasse for at se, om der lå en seddel, der viste, hvornår jeg kunne hente den på posthuset. Der lå ikke en seddel. Der lå pakken.

Men jeg kunne ikke få den ud! Den var ikke proppet ind med vold, hvilket jeg først tænkte over senere. Jeg begyndte at flå plastikken af for at se, om den så kunne komme ud, men det kunne den ikke! Jeg fattede ikke, hvordan den var kommet derind! Den havde ikke en skramme.

Indtil en af mine naboer kom og henkastet sagde: "Med mindre fronten har været flået af din postkasse, så er det ikke muligt at putte den der ind!"

Det var slet ikke faldet mig ind (hvor godtroende er jeg?!), og jeg havde ødelagt kassen allerede uden tanke på, at hvis jeg ikke kunne passe skoene, så kunne jeg ikke returnere pakken. Jeg ville bare have den ud.

Min nabo trak i fronten af postkassen, som røg af, og jeg fik endelig kassen ud.

Nu har jeg klaget til postvæsenet, for sådan noget skal standses. Bare fordi man ikke gider skrive en seddel om afhentning og tage pakken med tilbage, skal man ikke drive vold på andres ting eller gå i deres postkasser - selv om man er postbud!

Når jeg er kølet af, vil jeg prøve mine nye sneakers. Man må håbe, at de passer!

Rigtig god weekend!


Today I received a text message about that my new sneakers had been delivered. Great! My old ones take in water - which isn't so good these days.

So I opened my postbox to look for the note telling where to pick up the package. There was no note. There was the package.

But I couldn't get it out! It was totally impossible, and the package didn't have a scratch! So it hadn't been pushed in voilently. I started to pull off the plastic to see, if I then could take it out, but no! I just couldn't comprehend, how it got in there!

Until one of my neighbours came and said: "Unless the front of your postbox has been taken off, it isn't possible, that that box could be put there!"

It hadn't crossed my mind (how gullible am I?!), and I had already ruined the box without thinking about, that if the shoes didn't fit, I could not return them. I just wanted it out.

My neighbour pulled in the front off, and I got the box out.

I have complained to the post, because things like this should be stopped. Just because a person cannot be bothered with writing a note and bring the package back to the post office, he shouldn't be damaging other people's stuff or break into their postboxes - even though you are a postman!

When I have cooled off, I will try my new sneakers. Hopefully they fit!

Have a nice weekend!

No comments:

Post a Comment