Monday, June 26, 2017

Garderobe uniform - Wardrobe Uniform

Man bliver ved med at lære, når man går 'minimalist'-vejen. Man bliver ved med at forfine sine ejendele og sit hjem. At gøre det hele lidt 'skarpere' og mere overlagt.

Mit møde med en stylist lærte mig en masse. Ikke helt hvad jeg havde forventet, men jeg ser det som en lærdom i, hvad jeg - ikke andre - skal gøre for mig. Jeg kunne sikkert bliver mere chick, rå, elegant eller noget helt andet, hvis jeg fulgte stylistens råd til punkt og prikke, men så ville jeg holde op med at være mig. Hvis jeg klæder mig, så jeg føler mig godt tilpas, tror jeg, at jeg bliver pænere, for så glemmer jeg mig selv, fordi det fungerer til det liv, jeg lever.

Jeg har flere gange tænkt på at opbygge en 'uniform', og jeg er i bund og grund en t-shirt og jeans person om sommeren og en sweater/sweatshirt og jeans person om vinteren. Og jeg elsker jakker.
Der vil være undtagelser, og jeg har en denimskjorte, som jeg bruger som en slags jakke med en top under, og det trives jeg også med. 

Men jeg har også to hvide skjorter, som jeg er i tvivl om. De krøller og lever deres eget liv og ikke mit, når jeg har dem på. Lige nu bliver de i skabet, for en hvid skjorte kan se så godt ud, så jeg skal gennemtænke dette her lidt mere. Om jeg (også) på dette punkt skal være 'skarp'. Jeg synes nemlig, at det er svært at finde pæne hvide t-shirts. Enten er de for slaskede eller for gennemsigtige. Der savner jeg lidt en lidt tykkere kvalitet, som man ofte finder i herre t-shirts - men de har ikke udringet hals, så det er ikke bare at købe en af dem!

Basis er nu 4 par jeans og 7 t-shirts. Farverne er lys grå, mørk grå, mørk blå, hvid og sort. En enkelt meget mørk bordeaux har også sneget sig ind.

Så når jeg finder en udendørsjakke, skal der ikke anskaffes mere. Så er jeg 'færdig' - for i år, og jeg tror, at jeg er godt dækket ind til næste år.
 

You keep learning, when you walk the 'minimalist-path'. You keep refining your stuff and your home. Making everything a bit 'sharper' and more deliberate.

My meeting with the stylist taught me a lot. Not quite what I expected, but I see it as a lesson about, what I - not others - should do for me. I could probably become more chick, rock&roll, elegant or something else, if I followed the advice from the stylist to the letter, but then I would stop being me. If I dress, so I feel comfortable, I am sure, that I look better, because then I forget myself, because it is fitting the life, I live.

I have several times thought about building a 'uniform', and I am basically a t-shirt and jeans person in summer, and a sweater/sweatshirt and jeans person in winter. And I love jackets. Of course there will be exceptions, and I have a denim shirt, which I wear like a jacket with a top underneath, and I like that.

But I also have two white shirts, which I am in doubts about. They crinkle and kind of live their own lives and not mine, when I am wearing them. Right now they stay in the closet, because a white shirt can look so good, so I have to think this through a bit more. Weather I (also) should be sharp on this point. Because I think, that it is difficult to find good white t-shirts. Either they are too flabby or too see-through. I miss a thicker quality, which you often find i gents' t-shirts - but they have a different neckline, so I cannot just buy one of those!

The base now is 4 pairs of jeans and 7 t-shirts. The colors are light grey, dark grey, dark blue, white and black. One dark bordeaux has also sneaked in.

So now I need an outdoor jacket, and then it is full stop. I am 'done' for summer, and I think, that I will have a good start for next year, too.

No comments:

Post a Comment