Tuesday, May 23, 2017

Ubrugte gryder og gamle kaffestel - Un-used Pots and Old Coffe Sets

Jeg var på besøg hos en god ven i går, som så småt er i gang med at minimere sine ting, og under samtalen nævnte jeg, at jeg havde fundet et 'gryde', som jeg pludselig havde opdaget, at jeg aldrig bruger. Helt klart bevis på manglende brug: Støv! Og det er ikke godt på køkkengrej :-) - men det er fordelen ved åbne hylder: Der er ikke støv på de ting, man bruger!

Det medførte, at min ven så ud, som om jeg havde opfundet noget nyt. Hun udbrød: "Selvfølgelig, næste trin er mine køkkenskabe".

Så fortalte hun, at hun var i gang med at pakke sin afdøde mors kaffestel ned for at sætte det i kælderen. Før jeg kunne sige noget, tilføjede hun, at hendes søn havde udtrykt ønske om at få det, men da han ikke har plads nu, men regner med at få det, skulle det blive i hendes kælder indtil da. Jeg synes, at det er en virkelig god løsning, for der er - for hendes vedkommende - nu taget hånd om, hvad der skal ske med kaffestellet, og det er ikke hendes mere. Men det fungerer kun, hvis der rent faktisk er lavet en aftale om, at det egentlig tilhører en anden. 

Men tilbage til min 'gryde' - så skal den til genbrugsshoppen, og bradepanden går i metal-containeren, da der nu er ridset igennem belægningen. 

Så jeg skal ud og se på en ny bradepande, og jeg har ide om, at det skal være en rustik fransk 'sag'. 


I was visiting a friend last night, who slowly, but surely, has started minimizing her stuff, and during the evening I mentioned, that I had found a big 'pot', which I suddenly had notice, that I wasn't using. Clear evidence of lacking use: Dust! Not good for kitchenware :-) - but that is the advantage of open shelves: The things, you use, do not collect dust!

That make my friend lighten up, as if I had discovered something new, and she yelled: "Of course, next step is my kitchen cabinets".

Then she told me, that she was packing her late mother's coffee set to put it in the basement. Before I could say anything, she added, that her son had expressed, that he wanted it, but he hasn't got the space now, but eventually will, and it would stay in her basement until then. I think, that it is a really good solution, because - for her - it has been taken care of, and it doesn't belong to her anymore. But it only works, if there is a clear deal about, that it actually belongs to somebody else.

But back to my 'pot' - it goes to the 2nd hand shop, and the baking pan goes to the metal-container, because of the scratches in the bottom.

So I am going to have a new baking pan, and I am planning to buy a French rustic one.

No comments:

Post a Comment