Friday, May 19, 2017

Jeg har smadret min telefon! - I have smashed my phone!

Det er der jo helt klart ikke noget usædvanligt i - måske bortset fra, at det er min første gang. Jeg havde lige smurt mine hænder i håndlotion, var på vej ud af døren til et møde, snublede let, og så røg telefonen lige ned i fliserne. Skærmen var så smadret, at jeg intet kunne med den. Men som sagt er det jo noget, der er sket for snart de fleste.

Det er 3. dag uden telefon, eller det vil sige, jeg har lånt en oldemor-telefon, som ikke kan tage mit sim-kort. Den har et gammelt stort et af slagsen.
Ingen kender nummeret til den, så der er ingen, der ringer (eller det gør de måske, men så svarer jeg ikke!).
Den kan sms'e, men jeg skal stave ved at trykke igennem på gammeldags maner, og jeg har kun 31 karakterer at gøre godt med :-) Så jeg er kortfattet i disse dage, og det tager sin tid at få forfattet beskeden.
Jeg har måttet kontakte folk over FB, hvilket også kan lade sig gøre, men kræver, at jeg er i nærheden af min laptop.
Eller jeg har slået dem op på nettet (laptoppen igen) for at finde deres numre. Numre, som jeg en gang kunne udenad.

I dag indleverede jeg den så til reparation, og for første gang i mange år oplevede jeg at fare vild. Det skal lige siges, at jeg kan fare vild i en skotøjsæske, men det har jeg ikke gjort i mange år med tak til Google maps :-) Men jeg så nye steder og talte med søde mennesker, der hjalp mig på vej - via Google maps!

Jeg sad også i S-toget og kiggede ud ad vinduet. Det har jeg åbenbart heller ikke gjort i mange år, så jeg så, hvor mange nybyggerier der var rundt omkring, og jeg så steder, jeg aldrig har set før.

Jeg tager heller ikke telefonen, når den ringer (der er 3 personer, der har nummeret nu), fordi jeg ikke genkender ring-tonen!
Og jeg skal trykke og trykke for at komme igennem indstillingerne. Men alt det har jeg sikkert fået ordnet, når jeg får min telefon tilbage en gang i næste uge!

Men -

Jeg kan stadig komme i kontakt med omverdenen, lige meget hvor jeg er.
Jeg kan klare mig uden en smart phone (det ville være synd at kalde den, jeg har, smart).
Jeg er glad for, at jeg har en smart phone (snart igen).
Jeg behøver ikke at læse nyhederne! Lidt underligt at opleve, at de klarer sig uden mig.
Der er søde mennesker, der vil hjælpe en, når man spørger dem om noget.
Jeg ville ikke undvære en smart phone! Slet ikke.

Men -

Alt i alt en sjov oplevelse. God på mange punkter - måske lige undtaget udgiften, men det lever jeg med.

Så ring endelig... eller vent til næste uge :-) Rigtig god weekend.This is of course not an unusual incident - maybe except that it is my first time. I had just put handlotion on my hands, was on my way to a meeting, stumbled a little, and the phone slipped out of my hands down on the tiles. The screen was totally smashed, and I could do nothing with it. But as said, something that has happened to almost everybody.

This is the 3rd day without it, or to be honest I have borrowed a great-granny-phone, which cannot take my sim card. It has an old big one.
Nobody knows the number for it, so it doesn't ring (maybe somebody is calling, but then I don't answer!)
It can text, but I have to spell the old way by pressing my way though the alphabet, and it only has space for 31 letters :-) so I am breif these days, and it takes time to create a message.
I have had to contact people on FB, which of course is possible, but I have to be close to my laptop.
Or I have had to go to the internet to find their numbers. Again if close to my laptop. Numbers, I used to know by heart.

Today it went to the repair shop, and for the first time in many years I got lost. I have to admit, that I can get lost in a shoe box, but thanks to Google maps, I haven't done it for years. But I saw new places, and talked to sweet people, who helped me - again thanks to Google maps :-)

I was on the subway looking out the window. It seems that I haven't done that in years either, because I saw a lot of new buildings, and I saw places, I have never seen before.

I don't take the phone, when it rings (3 persons have the number now), because I don't recognize the ring tome!
And I am pushing so many times to get through to settings. But I am sure, that I have done all that, when I get my phone back next week some time!

But -

I am still in contact with the world, no matter where I am.
I can do without a smart phone (I cannot call the one I have smart!)
I am glad that I have a smart phone (again soon).
I don't have to read the news! A bit weird that they can do without me.
There are sweet people, who will help, when you ask them.
I wouldn't do without a smart phone! Not at all.

But -

This is kind of a good experience. In many ways - except perhaps for the expense that comes with it, but I can live with that.

So please call... or maybe wait until next week :-) Have a great weekend.

2 comments:

  1. WOW et smukt billede... hvad er det for en blomst, du har fotograferet?

    ReplyDelete
  2. Auurrgghh! Det ved jeg faktisk ikke! Den var en del af min mors dags buket fra største favorit person :-)
    Er der nogen, der ved det?

    ReplyDelete