Monday, May 29, 2017

Ind- og udlisten - The In and Out List

Måneden er ikke helt slut, men her er de ting, der er gået ind og ud i løbet af april og maj.

Jeg ser jo helst, at der ikke kommer mere ind, end der kommer ud, og helt ærligt vil jeg helst have, at der kommer mere ud, så jeg hele tiden 'forfiner' mine ejendele. Med det mener jeg, at hvis noget absolut skal erstattes, fordi jeg bruger, hvad det nu er, så skal det være med noget godt. Jeg regner i hvert fald ikke med, at den nye bradepande skal skiftes ud i løbet af de næste 10 år!

Men hvis noget er brugt op på den ene eller den anden måde, køber jeg ikke noget med det samme. Jeg venter og ser, om jeg ikke allerede har noget, jeg kan bruge i stedet for, og jeg anskaffer nyt, hvis jeg savner funktionen.

Ud-listen:

 • Highlighters, 5 stk. - fordi jeg har en, og fordi de tørrer ud, hvis de ligger for længe. Så nu er de til glæde for andre i genbrugsforretningen
 • Sigte - fordi den gamle begyndte at ruste
 • Billedrammer, 5 stk - fordi jeg har flyttet rundt med dem i kælderen i et års tid - gået til genbrug
 • Notesbog - fordi den var brugt op. Den gamle er ikke smidt ud, den er arkiveret
 • Bradepande - belægningen i bunden var kradset op. Den er smidt i metal-containeren
 • Stor pande - fordi den var så stor, så jeg ikke vidste, hvad jeg skulle bruge den til (en gave, og tak for den, men jeg sender den videre) - altså genbrug
 • Sports t-shirt - fordi jeg sveder i den. Det er ikke en joke, jeg lugter af gnu i den, når jeg sveder. Også genbrug - måske er der nogen, der ikke sveder, når de træner!
 • Sportsjakke - se ovenfor.

Ind-listen

 • Kettlebells, 2 stk. - fordi jeg hele tiden får nye øvelser og nye kompetencer :-)
 • Sigte - fordi jeg manglede den, se ovenfor
 • Bog - fordi jeg har været inde i en læseperiode og var løbet tør for bøger
 • Notesbog - skønt at begynde på en ny og skrive tanker og inspiration ind i
 • Bradepande - en fransk kvalitets-sag med gode håndtag.

MEN det er jo ikke alt sammen et spørgsmål om mindre og bedre. Somme tider er det også et spørgsmål om forandring, og i slutningen af ugen kommer der sikkert flere ting ind i mit hus. Det hører I mere om!

Bevis: Inklusiv støv = bliver ikke brugt! 
:Evidence: Incl. dust = isn't in use!This month isn't quite over, but here are the things, which have gone in and out of my house during April and May.

You know, that I like, that there isn't going more things in than out, and quite honestly I want more to go than to come, because I try to 'refine' my stuff all the time. This means, that if something absolutely has to be replaced, because I use what-ever it is, it has to be replaced with something really good. I am sure that the new baking pan will not be replaced for another 10 years! 

But if  something is going for one reason or anther, I don't buy anything new immediately. I wait and see, if I don't already own something, which I can use instead, and I only buy something new, if I miss the function.

The out list:

 • Highlighters, 5 - because I have one, and because they dry out, if they lay around. So now others can use them. They went to the 2nd hand shop.
 • A sieve - because it had started to rust - went to the metal container
 • Picture frames, 5 - because I have moved them from one place to another in the basement for a year - went to the shop
 • Note book - because I had filled it. It has not been thrown out, it has been archieved
 • A baking pan - because the coating was scratched - to the metal container
 • Big pan - because it was to big, that I didn't know what to use it for (a gift, and thank you for that, but I will pass it on) - to the shop
 • Sport t-shirt - because it makes me sweat - no joke! When I wear it, my sweat smells wilderbeast! This and the jacket went to the shop. Maybe there are somebody out there, who doesn't sweat when exercising!
 • Sports jacket - same as above!

The in list:

 • 2 kettlebells - because I get new competences and new exercises :-)
 • A Sieve - see above
 • A book - because I have entered a period of intense reading, and I ran out of books
 • A noteboog - se above. It is so nice to start on a new one
 • Baking pan - a French quality thing with good handles.

BUT it is not all about less and better, sometimes it is about change, and at the end of this week new things probably will come into my house, and I will give you a hint about that in my next post.

No comments:

Post a Comment