Tuesday, February 7, 2017

Stue oprydning - Living Room De-clutter

Hvis du har fulgt med, vil du vide, hvad drop-zones er. Det er de steder, hvor ting 'automatisk' ender. Dér, hvor du lægger posten, når du kommer hjem. Dér hvor du smider dit vasketøj. Dér hvor aviserne og reklamer ligger, når du har læst dem - og så videre.

Nu gælder det din stue. Dropzoner skal fjernes! De skal være ikke-eksisterende, for det skal være lige så let at lægge tingene på plads, som bare at smide dem.

Men så skal der komme noget andet i stedet:

Man starter med at afmelde abonnementer! I første omgang er det en økonomisk gevinst, for mange gange får man ikke læst de ting, som man abonnerer på, og så er det billigere at købe et blad en gang imellem.

Derefter sørger man for, at der er et sted at lægge ting. Hvis man spiller kort og spil, både i fysisk og digital forstand er det nærliggende at have et opbevaringssted til både æsker med spil og fjernbetjeninger og konsoller, som kan være et skab eller en reol. Jeg vil anbefale et skab eller en skænk, fordi det generelt får et rum til at se mindre rodet ud, når tingene er gemt væk.

Hvad skal en stue ellers indeholde? Gode siddepladser til alle husets beboere. Måske et sofabord, og et spisebord, hvis der ikke er plads i køkkenet. Et skab som omtalt før og/eller en bogreol.

Det er nu, at du kigger på din bogsamling, som jeg tidligere har talt om her.

Fjern små møbler! Små borde, der ikke bruges til andet en fralægningsplads. Stolen, der aldrig bliver siddet i - også selvom den er arvet eller har været dyr. Din stue er ikke et museum eller et udstillingslokale.

Når du nu er i gang, så pak også alle dine nips ned! Prøv det i 14 dage og se, hvad du savner - og jeg lover dig, at du ikke vil savne halvt så meget, som du har pakket ned. Prøv først at nyde det åbne rum, før du sætter ting tilbage igen - og hold ud ud så længe, at du får prøvet, hvor let det er at gøre rent, inden du 'fylder' stuen op igen.

Hold det enkelt! Det gør hverdagen så meget lettere, både fysisk og tidsmæssigt. Du vil elske det!If you have followed this January project, then you know, what drop zones are. They are the places, where stuff  'automatically' ends up. The places you put your mail, when you get home. Where the laundry is dropped. The place where newspapers, magazines and special offer-catalogues are, when you have read them, if you get to read them - and so on.

Now it is all about your living room. Drop zones must go! They should be non-existing, because you should make it just as easy to put things in their right places, as it is just dropping them anywhere.

You can do that in two ways:

If you un-subscribe from all magazines, newspapers and subscriptions of any kind, which comes in physical form, then you don't get any hoarder piles. To unsubscribe subscriptions can also be an economical gain. Very often you don't get the time to read everything, and then it is cheaper to buy a magazine now and again.

See to that there is a place for everything. If you play cards and games, both physical and digital it is a good solution to have a storage for boxes, consoles and remote controls like a cabinet or a bookshelf. I recommend a cabinet, because it makes a room look less messy, when you get stuff out of sight.

What kind of furniture should be in you livingroom? A comfortable place for all family members. Perhaps a coffee table, and maybe a dining table, if you don't have the space in the kitchen. A cabinet for everything you don't use every day and a bookshelf. And it is now that you take a close look at your book collection, as I have talked about here.

Remove all small furniture! Little tables, which has no use - except that they become drop zones. Chairs, which no-one sits in - even if you inherited it, or even if it is expensive. You living room is no museum, nor is it an exhibition room.

When you are in the groove, then pack all your decorative ornaments and knick-knacks in boxes. Let them stay there in 2 weeks and see, what you miss - I promise you that you will not miss half of the items, you have packed. Try to enjoy the open space first, before you put anything back - and at least let it stay in the boxes until you have tried, how easy it is to clean the room.

Keep it simple! It makes everyday life so much easier, psysical as well as time wise. You will love it!

No comments:

Post a Comment