Thursday, February 9, 2017

Badeværelse-oprydning - Bath Room De-Clutter

Et badeværelse skal være lækkert, og det skal være let at holde rent.

Det gøres lettest ved ikke opbevarer så mange ting der ude. Det er selvfølgelig ideelt, hvis man har plads til ekstra toiletpapir og nogle ekstra håndklæder, men ellers skal man holde 'ting' på et minimum. Især dekorationer af alle slags. Der er ikke noget værre end et badeværelse med støvede pyntegenstande.

Det er stedet, hvor mange opbevarer make-up og cremer, og begge dele er bakteriebomber. Det, man smører på kroppen og ikke mindst på børnkroppe skal være i orden. Det vil sige, at man ikke skal opbevare ting for længe. Ligesom fødevarer har make-up og cremer en udløbstid, som kosmetikfirmaerne desværre ikke printer. Det ville ellers nok være en god forretning for dem, så det er ret uforståeligt.

Jeg køber ikke noget, som jeg ikke skal bruge her og nu. Så der sker ingen indkøb, før cremetuben laver hvæsende, sjove lyde eller bunden af krukken er synlig.  Jeg bruger tingene op, og så køber jeg. Det er også alt for dyrt at gøre andet.

Solcremer fra sidste sommer ryger ud, selvom der måske stadig er noget i tuben. Den lovede dækningsgrad bliver svagere med tiden, så når det bliver sommer, vil den ikke virke optimalt. Det er ikke en solskoldning værd.

Medicin skal aldrig opbevares på badeværelset på grund af fugten. Hvis der ikke direkte står, at det skal opbevares i køleskab, skal det være under lås og slå et mørkt sted i stuetemperatur. Hvis det er i køleskab, skal det være i en container, der ikke kan åbnes af små fingre.

Så ryd - som sædvanlig - alt ud og find ud af, hvad der ikke er rørt de sidste 2 måneder og lad smid det ud. Der skal aldrig være lager på et badeværelse, men det er godt at have et skab, der er stort nok til at indholde det man bruger, så gulvet er let at vaske, og det man behøver ikke står og samler støv.

Hvis du trænger til fornyelse, så skift bruseforhæng og bademåtte. Det gør badeværelset 'nyt', uden at man skal ofte en formue.


A bathroom must be inviting, and it must be easy to keep clean.

To make that possible, it is important, that you don't have much stash out here. It is ideal to have extra toiletpaper and some spare towels, but keep 'stuff' to a minimum. Especially decorative items. There is nothing worse that a bathroom with dusty ornaments of different kinds.

It is the place, where most of us have our make-up and creams, and both of these are bacterial bombs. What you put on your body, not to mention on kids, should be fresh. Like food, make-up and creams have an expiry date - though the cometic companies aren't into printing these. I don't understand why, because it would probably be good business for them.

I don't buy anything, which I am not going to use now. No shopping, before the cream tube makes funny noises. That way I prevent, that things grow old in the bathroom cabinet. I use every drop, and then I buy something new. Anything else is too expensive.

Sun block cream from last season has to go, no matter how much is left. The promised factor fades during time, so a year later it will not give the same protection. It is not worth a sun burn.

Medicine should never be stored in the bathroom because of the moisture. If the package doesn't say, that it must be stored in the fridge, it should be under lock and key in a dark place at room temperature. If it is in the fridge, it should be in a container, which little fingers cannot open.

So clean out - as usual - everything and see, what you haven't used during the past 2 months, and let that go. You should never have any stock in a bathroom, but it is sensible to have a cabinet big enough to hold everything you need, so nothing gets dusty and damp.

If you feel the need for something new, then change the shower curtain and/or the bath mat. It makes the bathroom look 'new', without spending a big sum.

No comments:

Post a Comment