Wednesday, February 15, 2017

Entre oprydning - Hall De-clutter

Entreen, indgangspartiet eller hvad det nu kan være for et rum, man møder, når man åbner døren, er altid - næsten - et mareridt.

Det er jo godt nok, at den ikke tager for meget plads i mindre boliger, men somme tider er den slet ikke gennemtænkt. Hverkan af arkitekten - eller af os, der bor der.

I en entre skal der der være plads til

At lægge/hænge sine nøgler, så man kan finde dem igen.
At hænge/sætte sin taske, så den ikke flyder på gulvet.
At hænge sit overtøj.
At sætte sine sko, hvis de er våde.
Et skoskab til tørre sko, som er i brug i indeværende sæson.
En reol eller et hængende* skabsmodul til bl.a. regntøj og paraplyer, vanter, huer etc.

*fordi det skal være let at gøre gulvet rent!

Det er ofte et meget lille rum, så jo mere striks, man er, des bedre. Det gør så stor forskel, når man kommer hjem, at man ikke overmandes af bunker af tøj, tasker, sko m.m.

Entreen må ikke blive en opbevaringsplads for ting, der ikke er i brug, for morgener bliver så meget bedre, når alle, der skal ud af huset, kan finde deres ting.

Der er nyere boliger, der ikke har en entre, men hvor man kommer direkte ind i et andet rum, ofte et køkken-alrum. Så er det ekstra vigtigt at finde en god løsning. Det kan det være nødvendigt at skræddersy et skab til formålet, og selvom det tager plads op, vil det være en god investering, så rod ikke breder sig.

Så igen - alt ud af rummet, se på det med nye øjne og find en løsning, der fungerer. Jo enklere, jo bedre.


Min entre er lille, men jeg er heldig, at jeg har indbyggede skabe, der kan rumme overtøj, strygebræt, ekstra stol, vaskestativ og en stige.
My 'hall' is very small, but I am lucy to have built in cabinets, which hold coats, ironinig board, a folding chair, drying rack and a latter. 

The entrence to the house, the hall or which ever room you meet, when you enter your home, is - almost always - a nightmare!

It is ok, that it doesn't take up much space in small flats, but sometimes it isn't planned well at all. Not by architechts or by us.

In the - let's call it a hall! - you should find room for

A place to hang or put your keys, so you can find them again.
A place to hang or put your bag, so it doesn't end up on the floor.
A place to hang your coat.
A place to put your shoes, if they are wet.
A shoe cabinet for dry shoes, which you use during the present season.
A shelf or a hanging* cabinet for mittens and hat during winter season, rainclothes and umbrellas.

*because it should be easy to clean the floor!

It often is a very small room, so the more strict you are, the better. It makes a big difference, when you come home, that you don't get overwhelmed by piles of clothes, bags, shoes etc.

The hall must not become a storage for thing, which aren't in use, because mornings get so much better, if everybody, who is leaving the house, can find their stuff.

There are flats, which don't actually have a hall, where you go right into the livingroom/kitchen/all-room. If so, it becomes really important to find a good solution. It can become necessary to 'design' a cabinet/closet for the purpose, and even though it takes up space, it will be a good investment to prevent clutter to spread.

So again - everything out of the room, look at it with 'new' eyes and find a solution, which works. The simpler - the better.

No comments:

Post a Comment