Monday, February 13, 2017

Soveværelse oprydning - Bedroom De-clutter

Soveværelse skal være et roligt sted. Det er stedet, hvor vi samler kræfter, sover, er sammen, slapper af - og det kan man bare ikke med bunker af tøj, der ligger på gulvet, stabler af vasket/uvasket tøj, masser af ting på natbordet. Et soveværelse med rod giver ingen ro.

Det bør begrænses til at indeholde seng, sengeborde eller hylde, og gode sengelamper. Garderobeskabe til tøj og linned, måske en kommode.

Der er rigtig mange, der godt kan lide at have tv i soveværelset, men videnskaben er kommet så vidt, at man med sikkerhed kan sige, at det giver en dårligere søvn, hvis man udsætter sig selv for tv-kiggeri, indtil man falder i søvn.

Selve oprydningsrådene fra tidligere kan kun repeteres: Fjern alt, og sæt det absolut nødvendige tilbage. Put resten i kasser og sæt dem væk. Sæt en dato på kasserne, og fjern dem når datoen oprinder.

Jer, der har fulgt med her over et stykke tid, ved, at jeg er dyb og inderlig modstander af kasser. Især under sengen. Soveværelset er faktisk det sted, hvor der er mest støv, og det er det sted, hvor vi trænger til mest frisk luft! Sengetøj støver, fordi vi 'støver'. Venner, støvet er vores gamle hudceller! Så ville det ikke være dejligt, hvis det ikke er så besværligt at gøre rent under sengen. Desuden er sengeskuffer ofte fyldt med ting, som vi ikke bruger. Så ryd dem væk! Prøv det! Luften vil blive så meget bedre i rummet.

Det samme gælder faktisk for tæpper på gulvet. Brug et lille løst tæppe ved sengen, hvis du er ked af at træde ud på et bart gulv om morgenen, men uanset hvor meget rengøring-sans man har, så er et vasket gulv mere rent end et støvsuget gulvtæppe!

Gør soveværelset til det enkleste rum i huset. Det giver bedre søvn og bliver meget lettere at holde pænt.

Desværre har jeg ikke et objektiv, der kan vise hele rummet, men jeg har et klædeskab på den anden væg.
Unfortunately I don't have a lense, which can show the whole froom, but I have a closet along the other wall.

The bedroom should be a calm space. The space, where you relax, sleep, are together - and you cannot do that, if loades of clothes are lying on the floor, piles of washed/unwashed items are lying around, lots of things on the night stand. A bedroom with a lot of clutter doesn't give any peace.

The room should have a bed, bed stands or shelves and good bedlamps. A closet for clothes and linen, maybe a dresser.

Lots of people likes to have a tv in the bedroom, but trials now shows, that it is a fact, that watching tv before going to sleep, make you sleep less well.

The de-clutter itself is a repetition of what is said earlier: Remove everything and put back only the necessary items. Put the left-overs in boxes and put them away. Set a dato on the boxes and remove them, when the date comes.

The ones of you, who have followed my blog for a while, know that I am a deep and heartfelt opponant of boxes. Especially under the bed. The bedroom is actually the place, which collect most dust, and it is the place, where we need the cleanest air! Bed linen is dusty, because we are 'dusty'. Friends, the dust is our old skin cells! So wouldn't it be wonderful, if it wasn't difficult to clean under the bed. Anyway bedrollers and boxes under the bed is often spaces we fill with the stuff, we don't use. So get rid of them! Try it! The air will become so much better.

The same counts for carpets. Use a small carpet on the bedside, if you don't like putting your feet on the floor in the morning, but no matter how clean you keep your house, then a washed floor will always be cleaner than a vacuumed carpet!

Make your bedroom the most simple room in the house. It will give you a better sleep and becomes much easier to keep nice an tidy.

No comments:

Post a Comment