Wednesday, January 11, 2017

Drop-zoner - Drop Zones

Det næste 'angreb' på hjemmet skal være synligt og hurtigt efter den store tøj-omgang i mandags. Så lad os kigge på overfladerne.

I et hjem opstår der nogle automatiske drop-zoner. I entreen, hvor fodtøj, tøj, tasker og nøgler lægges. Køkkenbordet eller et sted i stuen, hvor reklamer, aviser/blade og post bliver lagt. Tøj, der ikke rammer vasketøjskurven, og opvask der ikke selv kan finde ud af at blive skyllet af eller puttet i opvaskemaskinen.

Tag en runde rundt i huset med en affaldspose og saml alt sammen, der ikke er lagt 'på plads' for det er jo ikke sikkert, at det har en plads) og få et overblik over, hvor der bliver rodet hver dag.

Saml famlien og vend bunken ud på gulvet, så alle kan se, hvad der skaber dagligt rod.

Find sammen ud af, om der skal hænges nogle kroge op i entreen til tasker og jakker.
Om der skal være én kasse til hvert familiemedlem til sko, vanter og huer.
Om der skal ekstra kroge op på badeværelset.
Om der skal gøres bedre plads til vasketøj.
Om der er en, der skal have ansvaret for alt post og sorterer skidt fra kanel hver dag, og at det bliver lagt, så man kan finde det, hvis der er noget, man skal gøre noget ved senere.
Og så videre.

Bunken fortæller nemlig, hvor problemerne ligger, så tag fat på det sammen. Er man 3 år eller mere, kan man sagtens finde ud af det meste.

Så fortæl familien, hvad der skal ske, og gå i gang med indsamlingen. At få fladerne i et hjem ryddet giver en fornemmelse af ro, og de smukke ting, som man sætter pris på at have stående fremme, kommer til sin ret.


The next 'attack' on your home will be visible and fast after the big clothes intervension. So let's look at the surfaces.

In most homes some drop-zones will arise all by themselves. In the entrance, where shoes, clothes, bags and keys will fall. The post will end up at the kitchen counter or on a random shelf or table somewhere includring newspapers/magazines, regular mails and different offers. Clothes which never hits the laundry bag, and dirty dishes which cannot find their way into the dishwasher by themselves.

So take a round around the house with plasticbags and pick up everything not 'in place' (because it might not have a place) and get at view of, where the clutter piles up every day.

Get the family together and turn upside down on the plasticbags, so everybody can see the everyday clutter.

Then let everybody be a part of solving these clutter problems.

Should you have some hooks for bags, coats etc at the entrance?
Should you have a box for each family member for shoes, gloves and hats?
Should there be extra hooks in the bathroom?
Could you make more room for laundry?
Could one person take responsibility for the post coming into the mailbox to sort important stuff from unimportant (which goes into the trash immediately) and put the rest, so you can find it later.
And so on.

The pile on the floor tells everything about, where your clutter problems are, so solve it together. If you are 3 years old or more that is easily learned.

So tell the family, what you are about to do and start collecting the clutter. To have cleared the surfaces in a home gives so much space and peace of mind, and the beautiful things, which you actually love having on display, really stands out.

No comments:

Post a Comment