Friday, January 13, 2017

Minimalisme eller fanatisme - Minimalism Or Fanatism

Den her blogpost er noget, jeg har tænkt meget over, om jeg skulle skrive, for emnet er lidt ømfindtligt. Men lige meget - her kommer det.

Jeg går helt og fuldt ind for, at man ikke skal have så mange ting i sin tilværelse, at de tager magten, og at man skal være meget opmærksom på, hvad man bærer ind over dørtærsklen. Det skal der ikke være tvivl om. Livet med mindre er lettere!

Jeg har skrevet en bog om emnet og er i gang med en ny, og jeg søger hele tiden ny viden, og jeg har for at få ny inspiration deltaget i flere forskellige minimalist-fora. Man kan jo altid lære mere og blive klogere eller komme til at se noget fra en ny synsvinkel.

Men det har faktisk resulteret i, at jeg i sidste uge frameldte 6 forskellige online 'inspirations'-kilder. Grunden til at jeg skriver dette i citationstegn er, at de ikke inspirerer. De simpelthen er gået amok! Det er begyndt at dreje sig om, hvor mange der har smidt deres seng ud og sover på gulvet, og hvem der ikke ejer en sofa, et tv eller vaskemaskine, for nu vaskes de 3 stykker tøj, de har, i hånden hver aften. Eller hvor mange der kun ejer én spork (en spork er en mellemting mellem en ske og en gaffel - spoon/fork), én kop og én tallerken. Det har udviklet sig til en konkurrence om, hvem der ejer mindst muligt, og tidligere foregangs-minimalister er pludselig blevet eksperter i alt fra samlivsproblemer til børneopdragelse og infrastruktur! Der er gået orakler og fanatisme i det.

Så er jeg steget af, og jeg vil ikke sættes i bås med den retning!

For mig drejer det sig om at strømline mine ejendele, så de giver mig størst mulig støtte i det liv, jeg lever. At jeg har, hvad jeg behøver uden at føle mangel, men ikke mere end det, og ikke at eje noget der tynger mig ned. At det, jeg ejer, er af god kvalitet, så jeg både kan glædes over den gode forarbejdning og den lange levetid. Mit hjem er funktionelt og enkelt, men samtidig en oase og en base, hvor jeg samler kræfter og hygger mig med og uden gæster. Gæster er mere end velkomne - jeg har mere end et krus. Det skal være et varmt og dejligt sted.

Jeg håber, at I forstår, at når jeg skriver 'skære ind til benet', så er mener jeg ikke, at det skal være for enhver pris. Ens hjem skal være komfortabelt, og man skal føle sig godt tilpas, så der er energi til overs til at lave sjove ting med andre mennesker.

Jeg vil stadig 'prædike' :-) at man skal afhænde det, man ikke bruger, og lade være med at anskaffe ting, som man ikke kommer til at bruge. Det er lettere at leve enkelt uden en masse at passe og flytte rundt med.

Rigtig god weekend! Jeg er tilbage næste uge med ny inspiration til et enklere liv.


This blogpost is one, which I have given quite a lot of thought, whether I should write it or not, because I could pull some trickers. But never mind - here I go.

I fully believe, that you shouldn't have so much stuff in your live, that it takes your life away, and that you always should be aware about, what you bring into your house. No doubts. Life is easier with less!

I have written a book about it, and I am working on the next one, so I seek new knowledge all the time, and I have for inspiration participated in several minimalist fora. I feel, that I can always learn more, get wiser and come to see something from a new angle.

This has actually had the result, that I last week unsubscribed from 6 different online 'inspiration' blogs. The reason I write this in quotes is, that they don't inspire. They have gone crazy! Now it is all a competition about, who has thrown out their bed and sleep on the floor, who don't own a sofa, a tv or a washing machine, because now they wash the 3 pieces of clothes, they own, by hand every night. Or who only owns one spork (a spoon-fork thing), one mug and one plate. It has developed into a competiton about, who owns the least, and early minimalist pioneers have suddenly turned into marrige counselors and children psychologists as well as experts in weightproblems! I my opinion, a big part of the minimalist world has turned into self-appointed oracles and fanatics.

I will not be part of that!

For me it is about strealining my stuff, so it supports me in the life I live. That I have, what I need without feeling deprived, but not having more that necessary, and not to have anything which weighs me down. That everything I own is of good quality, so I can enjoy the good patina things get, and also enjoy that my things have a long 'lifetime'. My home is functional and simple, and it is an oasis and a base, where I gain energy and have a good time with and without guests. Guests are more than welcome - I have more than one mug! It must be a warm and nice place.

I hope, that you understand, that when I write 'cut to the bone', then I don't mean, that everything has to go. Your home should be comfortable, and you should feel good every time you enter, and you should gain energy for having fun and good times with family and friends.

I will still 'preach' to get rid of stuff, you don't use, and that you don't buy new things, which you will never get to use. It is easier to live a simple life without a lot to manage and take care of.

Have a really good weekend. I will be back next week with new inspiration for a simple life.

No comments:

Post a Comment