Friday, November 4, 2016

Første juleblog post! - First Christmas Blog Post!

En tidligere blog fik mig til at tænke på, at jeg allerede nu burde forberede mine jule-blogs!
Men ikke, fordi december skal fyldes med tusind gøremål. Tværtimod.

Jeg kan ikke reklamere for en jul,

 • som får den første del af året - måske mere - til at ligge i økonomiske ruiner
 • der er fyldt med traditioner, som vi er vokset fra
 • hvor vi er sammen med mennesker, som egentlig ikke siger os noget, bare fordi vi plejer
 • hvor man deltager i alt for meget og ligger vandret hele tiden
 • som bare er overstået i ét øjeblik på grund af stress.

Jeg vil ønske, at alle planlægger en afslappet jul. En bevidst jul,

 • der ikke blæser økonomien på afveje
 • der bliver fyldt med mennesker, vi holder af
 • der bliver fyldt med gode oplevelser
 • hvor der er tid til at slappe af
 • som drejer sig om det nære.

En jul, hvor vi siger ja til det, vi ønsker at gøre. Og nej til det, som ikke har værdi mere (selvom det måske har været en tradition i mange år). Somme tider er det nødvendigt at tage ting op til overvejelse. Selv julen!

 For et år siden - A year ago

An earlier blog made me think of, that I have to prepare the Christmas-blogs now. But it isn't going to be blogs about all the things, you can do during December. On the contrary.

I cannot support a Christmas,

 • which brings the first part of the year- maybe more - to be spent in financial ruins
 • filled with tranditions, which we have outgrown
 • which is spent with people, who do not bring us anything good
 • where you take part in every event and are busy all the time
 • which is over in an instant due to stress.

I want everybody to plan a relaxed Christmas. A conscious Christmas,

 • which does not blow the economy off track
 • which will be filled with people, we care about, and who care about us
 • which will be filled with good experiences
 • with time to relax
 • which is all about being close and together.

It should be a Christmas, where we say yes to everything, we participate in. And no to everything, which do not add value anymore (even though it has been a tradition for years). Sometimes it is necessary to take things into consideration. Even Christmas!

No comments:

Post a Comment