Monday, November 7, 2016

Enkel vedligeholdelse - Simple Maintenance

En af de (mange) gode ting, der er kommet ud af at leve enkelt, har for mig været, at jeg passer bedre på de ting, jeg har.

Tidligere købte jeg nyt, når noget gik i stykker eller så slidt ud, men nu har jeg tid til at reparere og/eller shine de gode ting op.

Når jeg skriver 'passer på' mine ting, mener jeg faktisk, at jeg har fået både tid og overskud til at gøre noget ved det, jeg ejer, så det holder længere. Det er både forbrugsmæssigt og miljømæssigt godt, og det ansporer mig til at købe bedre ting, fordi jeg får følelsen af, at alle mine ting er yndlings-ting. Jeg behøver ikke at tænke på at købe nyt, fordi jeg har, hvad jeg har behov for, og fordi det fungerer for mig.

Mit sidste reparations-projekt var en lyseblå skjorte, som jeg er meget glad for, der var gået i stykker på den ene manchet, og efter en mindre reparation, er den nu fin og brugbar igen.

Næste projekt bliver mine sorte sko, som trænger til en gang opfriskende farve. Det gjorde jeg også sidste år, og de bliver som nye - nu på 3. år!


One of the (many) good things, which comes from living a simple life, has for me been, that I take better care of my things.

Previously I bought new stuff, when something was damaged, or if it looked worn, but now I have time to repair and shine up the things, which need it.

When I write 'take care of', I actually mean, that I have both the time and the energy to do something to the things I own, so that they will last longer. That is comsumption wise as well as thinking of the environment a good thing, and it incites me to buy better things, because I get the feeling that all my things are my favorite things. I don't have to buy new stuff, because I have everything, I need, and because everything is functioning well for me.

My last repair projekt was a pale blue shirt, which I like very much, but it had been torn at the cuff, and after a minor repair it is like new again.

Next project will be my black shoes, which need a bit of new color. I did that last year, and they became like new - and now they are on their 3rd year!

No comments:

Post a Comment