Friday, September 2, 2016

Mode- og indretningsblade - Magazines, Interior and Fashion

Jeg ved ikke, hvad der er sket, men jeg gider simpelthen ikke dameblade mere! Jeg, der plejede at elske, når der kom nye udgaver af de glittede, tykke magasiner og drønede hen og købte dem uanset prisen.

Jeg har ikke købt nogen længe, men da jeg skulle rejse i tog på ferie sidste måned, købte jeg et. Det var fuldstændig som det, jeg købte det foregående år i samme anledning. Mange gode råd om hvad man skal spise, hvordan man skal se ud, hvordan man tackler kriser, hvordan man indretter sig. Alt sammen gamle nyhed.

Er jeg blevet overfodret? For det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan eller vil lære nyt. Det vil jeg virkelig gerne.

Men vi ved jo, hvad vi skal spise for at være sunde og stærke. Noget andet er så, om vi gør det, men det er jo ikke det, det handler om.

Vi ved også, at det er svært at indrette et badeværelse som skildret i bladene, når man har et, der er 20 fliser bredt og 40 fliser langt!

Moden - ja, den er vel ikke noget at tale om mere. Der er ingen ny trends. Alt er set! Sorry, Folks, men sådan er det altså. Jeg er så gammel, at jeg ikke kan finde noget i dag, som jeg ikke har set før i lignende version. De samme hvide bluser med blå/sorte striber, jeans i alle former, lidt bohemian, kropsnært, flagrende, ja, jeg kunne blive ved. Og vi gør jo alligevel, som vi plejer.

Nu går jeg på biblioteket en gang i mellem og kigger. For jeg læser dem ikke mere, jeg kigger! Og jeg ender meget ofte med at tage et fagblad om noget, som jeg slet ikke ved noget om, fordi det er meget sjovere.

Jeg har aldrig før læst noget om fluefiskeri - og der var smukke fotos!

Hav en rigtig dejlig weekend!


Ikke med specielt fokus på Vogue!
No offence towards Vogue!

I don't know, what has happened, but I don't want to read magazines anymore! I used to love, when new editions of the glitted, fancy magazines were released, and I ran to buy them, no matter the price.

I haven't bought any in a long time, but when I went on holiday last month, I bought one. It was exactly like the one, I bought the previous year, also for a train trip. There were good advise about how to eat, how to look, how to tackle life crises, and how to decorate. Everything old news.

Have I been over fed? Because it is not, because I don't want to learn something new. I really want that.

But we all know, how to eat, if we want to be strong and healthy. If we follow the advises is a totally different matter.

We also know, how difficult it is to decorate a bathroom as described in the magazines, when you have a bathroom 20 tiles wide and 40 tiles long!

And fashion – well, is there anything to talk about? No new trends. Everything has already been done! Folks, sorry, but it has! I am so old, that I cannot find anything in the shops today, which I haven't already worn before. Sweaters with stripes, jeans in all versions, a bit bohemian, thight, wawy, I could go on. And we still choose, what we normally choose.

Now and again I go to the library and peek into the magazine stand. I don't read them anymore. Just skim! And I very often take a technical magazine about a subject I know nothing about, because it is a lot more fun.

I have never read anything about fly fishing before – with beautiful photos!

Have a great weekend!

No comments:

Post a Comment