Monday, September 5, 2016

Brug det ubrugte - Use the Un-used

Hvis man ønsker at tilføre sin hverdag lidt enkelhed, er det en rigtig god ide at begynde med at bruge sine ting. At bruge dem op. At tage fat på det lager, som de fleste af os bygger op over tid.

Man kan starte med køkkenet. Kig dine skabe igennem og se, hvad der er udløbet (meget ofte er det krydderier), mel, gryn, pasta, ris. Hvis ikke, så brug det, du har op, før du køber noget nyt.

Fryseren er også ofte gemmested for en masse gode ting - og for gamle ting. Hvis du ikke kan genkende de frosne 'objekter', har de nok ligget så længe, at de skal ud. Resten kan bruges, så når du er færdig med gennemgangen, har du måske en hel uges mad hjemme - eller mere.

Og så kan du begynde igen - på en bedre måde. Du behøver ikke 4 forskellige slags pasta. Brug en pose færdig ad gangen. Du behøver heller ikke flere forskellige slags ris. Prøv at forenkle dine indkøb. Det giver mere plads og bedre økonomi.

Badeværelset kunne være det næste sted at gå i gang på samme måde. Smid alt det gamle ud og brug det, som fungerer. Jeg tænker somme tider mit 'skønheds-regime' igennem, og jeg er stadig på jagt efter nye og bedre plejeprodukter. Der er efterhånden mange mærker, som ikke indholder hverken miljø- eller hormon-skadelige ingredienser.

Og hvorfor ikke købe dem, når de er bedre for os alle sammen.

Det regnede og var mørkt i går, så jeg trængte til blomster
It was dark and raining (lots) yesterday, so I needed flowers

If you want to make your everyday life a bit simpler, it is a good idea to start with using your stuff. To use, what you have lying around. To find the things, which you have stored over time.

You can start with your kitchen. Look through your cabinets and see, what has expired (very often it is spices), flower, grains, pasta, rice. If it hasn't expired, then use it, before you buy anything new.

The freezer is often a good hideaway for a lot of good stuff - and old stuff. If you cannot recognize the frozen 'objects', they have probably been there for too long, and then they have to go. Use the rest, and maybe you have food for a whole week - or more.

And then you can start buying again - in a better way. You don't need 4 different kinds of pasta. Finish one bag at a time. You don't need different kinds of rice either. Try to simplify your grocery shopping. It gives space and better economy.

The bathroom could be the next place to examine. Toss everything old, and use the good stuff. I sometimes think about, how I can make my 'beauty-regime' simpler, and I am always on the hunt for better products. There are a lot of brands, which don't contain hormone as well as environmental disturbing ingrediences.

And why not buy these, when they are better for all of us.

No comments:

Post a Comment