Wednesday, September 7, 2016

Købekontrol for august - Purchase control for August

Jeg har omdøbt denne blogpost til købekontrol, som gerne skulle betyde, at jeg bliver en mere bevidst forbruger! Det lykkes en god del af tiden, fordi der er gået sport i det, og det kan jeg mærke, at jeg sparer penge ved. Jeg kan også mærke, at jeg har mere tid, fordi jeg bruger meget lidt tid med at shoppe.

Denne måned er en god del billigere end august sidste år. Ikke medregnet en tandlægeregning i august måned sidste år, fordi jeg ikke ser det som forbrug, men 'helse' = min vedligeholdelse! Og det går fra et buffer-beløb.

Sidste år brugte jeg rigtig mange penge på kosmetik og andre plejeprodukter i august måned. Jeg lagde hovedet et sted og lod mig overtale til at prøve nogle (ret ulækre) wraps, som skulle stramme huden op! Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på, men det kostede kassen og virkede i op til hele ti minutter efter, at jeg havde taget dem af. Måske har andre bedre erfaringer end jeg (så lad mig det vide), men jeg holdt hurtigt op. Alligevel kostede det mig 2000 kr. Så meget for kontrol!

August i år har været billigere rent kostmæssigt, og det kan jeg egentlig ikke rigtig forklare. Men jeg har sparet ca. 800 kr. på mad. Måske skyldes det, at jeg har lavet mad hjemme næsten hver aften, og at jeg har fået brugt en masse rester fra fryseren. (Se mit forrige indlæg).

Selvom budgettet er bedre end sidste år, har jeg anskaffet en del nye ting, men det fortæller jeg om, når jeg kommer med ind- og udlisten i næste post.

Så alt ialt en meget billigere august end sidste år!

I mit køkkenvindue - In my kitchen window

I have renamed the post to purchase control, which hopefully means, that I am becoming a more conscious consumer. I succeed a good deal of the time, because it has become a sport, and I am saving money as well as time, because I spend less time shopping.

This August has been quite a lot cheaper that August last year. Not included a dentistbill last August, because I don't include that in consuming, but a health expense = my maintenance! and that goes from a buffer sum.

But last year I spent a lot of money on cometics and other product in that category. I put my head somewhere else and let myself be talked into trying some kind of (quite icky) wraps, which should firm my skin! Don't ask what I was thinking about, but it was very expensive and worked up to 10 minutes after removing them. Maybe some of you have had better experience of that kind than I had
(if - please let me know), so I stopped it fast. It still cost me 300 US$/ 270 Euro. So much for control!

August this year has been cheaper when it comes to grocery shopping, and I really cannot explain why. But I have saved 120 US$/110 Euro. Maybe because I have been cooking at home almost every night, and I have used a lot of food from the freezer (see the post from Monday).

And even if the spendings in general are a lot lower, I have bought a few things for the house, which I will tell you about, when I have made the In and Out-list.

No comments:

Post a Comment