Friday, September 9, 2016

For evigt ung - Forever Young

En af mine bekendte i ejendommen, hvor jeg bor, er 79 år gammel. En flot lille dame. Hendes krop er sej og stærk. Hendes gang er energisk, og hun har altid gang i et eller andet.  Hun er ung! Både af krop og sind! Selvfølgelig kan man godt se, at hun ikke er 29, men min med-beboer er en smuk, gammel, ung kvinde.

Hendes passion er at male. Hun tager kurser for at lære mere og maler stort set hver dag.Hun sætter sig ind i forskellige maleteknikker, kender berømte maleres historie og alle kunstmuseer i miles omkreds og en del i udlandet. Hun har gjort sig selv til aktiv kunst-studerende.

Men det er kun en af tingene hun gør. Da jeg mødte hende i dag, skulle hun ud til noget familie og passe hund: ..."og så får jeg mulighed for at gå en tur i det dejlige vejr". Hun er der for familie og venner. Jeg lærte hende at kende, at hun ud af den blå luft tilbød at passe min undulat, Elvis, da jeg fortalte, at vi skulle ud at rejse. Så jeg nyder også godt af hendes omsorg. Men hun har et stort socialt liv - og en sød mand.

Jeg har også venner, der siden de var 25 år, har været 'gamle', gnavne og kæmpet imod alt omkring sig, som om verden er imod dem personligt, og jeg har lige siddet og tænkt dem igennem. Alle de glade, 'unge' mennesker, jeg kender, er engagerede og laver en masse forskellige ting. Nogle er mere udadvendte end andre, men det gør ingen forskel. Alle de sure og tvære (jeg holder af dem alligevel!) er trætte og mismodige og sidder hjemme i sofaen og brokker sig.

Det er en grov generalisering, ingen tvivl om det, men med de mennesker, jeg kender, holder sammenligningen!

Måske er vejen til 'evig ungdom' at være engageret og bruge sig selv? - lige til den dag hvor vi ikke er her mere.

At være åben og nysgerrig
To be open and curious

An acquaintance of mine who lives in the same building as I do, is 79 years old. A goodlooking, small lady. Her body is firm and strong. Her walk is energetic, and she is always working on a project. She is young! In body and mind! But she is a beautiful, old, young woman.

Her passion is to paint.She takes classes to learn more, and she paints practically every day. She has learned lots of different painting technicques, knows all about famous painters' history and every art museum miles around and even in other countries. She has made herself an active art student.

When I met her today, she was going to a family member to take care of the dog: ...”and then I get the chance to take a walk in the nice weater”. She is there for family and friends. I got to know her, when she out of blue air offered to take care of my budgie, Elvis, when I told, that we were going on a holiday. So I am also privileged with her care. She has a big social life – and a sweet husband.

I have friends, who since they were 25 years old, have been 'old' and grumpy, fighting against all and everybody in their surroundings, as if the world was against them personallly, and I have been thinking about that. All the happy, 'young' persons I know are committed and engaged in a lot of different things. Some are more extrovert than others, but that makes no difference. And ll the angry and grumpy ones (whom I love anyway!) are tired, despondently sitting at home in the sofa complaining.

This is a a very rough generalisation, I know, but with the people I know, the comparison is right.

Maybe the road to 'eternal youth' is to be committed and to get yourself  'out there'?

No comments:

Post a Comment