Monday, August 15, 2016

Oparbejde et behov - Working up a Need

Man kan 'oparbejde' et behov. Man tænker så meget på noget, man gerne vil have, og så kører det rundt i hovedet, indtil det går fra at være noget, man har lyst til at eje, til noget man mener, at man har behov for. Vi finder 17 gode grunde til, hvorfor vi skal eje præcis dén ting. 

Er der noget galt med det? Næh, egentlig ikke, hvis vi er sikre på, at det vil give den forventede glæde, når vi har købt.

Men der er ikke grund til at gå og spekulere. For det kan man teste!

Tænk først på, hvor mange gange i løbet af det næste år, du har tænkt dig at denne ting kommer i brug. Vil den spare tid? Penge? Gøre noget lettere i hverdagen?

Tag så din timeløn, se tidligere blog  og beregn, hvor mange arbejdstimer, det vil koste dig at købe denne ting. Er det indsatsen værd? Er det ok at tænke på, at det vil tage dig x antal timer at erhverve noget. Hvor mange dage skal du 'tage ud' af månedsbudgettet for at købe det ønskede.

Hvis du køber, skal du sikre dig, at varen kan leveres tilbage, og så lader du indkøbet ligge med prisskilt og kvittering et par dage. For når man får tingen inden for husets døre, er det meget lettere at se og føle, om det er det 'rigtige'. Hvis ikke, kan varen leveres tilbage.

Så bliver pengene ikke givet ud på noget, som ikke kommer i brug. Og du har ikke noget liggende 'dødt' i skabet. Så har du enten sparet penge eller plads, eller også ejer du noget, som du bliver glad for. En win-win situation!

Om du køber eller ej, er sådan set ikke spørgsmålet. Men du har gjort dig tanker om dit indkøb, og det vil i længden give bedre økonomi og forhindre mange meningsløse indkøb.


Nogle indkøb er et totalt hit!
This purchase is a total hit!

You can think yourself into a need. You think so much about something, you have set our eyes on, and it goes from something you think that you want, to something you think that you need. You will find 17 good reasons for, why you have to have that item. 

But is that wrong? No, not really, if you are sure, that it will give you the expected pleasure, once it has been bought.

But there is no reason to speculate! You can test it!

First think about how many times you expect to use it during next year? Will it save time? Money? Will it make your everyday easier?

Then you take your 'pay per hour,' see  look here and calculate, how many work hours it will take to buy this thing. Is it worth your invested time? It is fine to think about, that it will take you x numbers of hours to buy this? How many 'budget-days' to you have to pull out of your monthly budget?

If you buy, you should make sure, that the shop will take the item back. When you get home with your new purchase, leave it with the price tag on for a couple of days. Because when you have brought something into you house, it is easier to see and feel, if it is worth the money. If not, take it back.

This way your money will not be spent on something, which doesn't come into use, and you have no 'dead weight' in your house. So either you save money or you save space, or you have something, that will make you happy. A win-win situation.

If you buy or not, isn't really the question. As long as you have thought about the your purchase. During time it will give you a better economy and stop many meaningless purchases.

No comments:

Post a Comment