Friday, August 12, 2016

Jeg er vild med at fortælle... - I love to tell...

Jeg er helt bestemt tilhænger af minimilisme. Men ikke sådan en minimalisme, hvor man går og slår dem oven i hovedet, der gerne vil være omgivet af ting. Men en form for minimalisme, hvor vi selv bestemmer, hvad der passer til vores liv. For det afhænger ikke af, om man vil eje 50 ting eller 1000 ting, men hvor væsentlige tingene er, og hvilken glæde de giver, så jeg 'prædiker' bestemt ikke, at man skal afhænde alt, man ejer.

Men jeg er vild med at fortælle om, hvilken frihed det er, ikke at behøve 'mere' eller 'andet'. Ikke at føle trang til 'nyt' hele tiden.

Jeg er vild med at dele min erfaring med, hvordan det er at leve
  • uden behovet for at skulle eje alt, der er smukt og tiltrækkende,
  • uden angsten for at 'gå ned på udstyr',
  • uden følelsen af, at man skal leve op til en standard,
Jeg er vild med at fortælle om, hvordan det er at føle friheden, når man ved, hvad man ejer, og hvad man reelt mangler. Det omfatter bl.a. at finde ud af, at man ikke mangler et nyt sæt stole, ikke mangler ugens 'must-have' taske, eller en ny bil - når dét man har fungerer perfekt.

Jeg er vild med at fortælle om, hvor let det er at holde orden efter en oprydning, og hvor lidt tid man bruger på at gøre rent, hvilket begge dele giver masser af fritid.

Jeg er vild med at fortælle om, at når man rydder op/rydder ud, så behøver man ikke at købe et nyt hus, fordi der bliver masser af plads, når man fjerner alt det uvæsentlige.

Jeg er vild med at fortælle, at man får en bedre økonomi, fordi der ikke skal shoppes hele tiden – kun 'mælk og rugbrød', og med en bedre økonomi kan man planlægge store ting - som måske ikke er ting, men oplevelser der giver en helt anden glæde.

Frihed, fritid, plads og bedre økonomi – hvem er ikke vild med det?

Rigtig god weekend!I am a fan of minimalism. Not the kind of minimalism, where you declare war on people, who like being surrounded by their things. I am a fan of a kind of minimalism, where you decide, what fits into you life. Because it is not about, if you want to own 50 items or 1000 items, but about how much we appreciate these things, so I definitely don't 'preach', that you have to get rid of everything you own.

But I love to tell about the freedom, it is, not to need 'more' or 'something else'. Not to feel the urge for 'something new' all the time.

I love to share my experience about, how it is to live with
  • no need to own everything, which is beautiful and attractive
  • no anxiety of 'missing out'
  • no feeling of having to keep up with the Joneses
I love to tell, how it makes you feel free, when you know, what you have got, and what you actually need - for real. And this is also about finding out, that you don't need a new set of chairs, you don't need the must-have bag of the week, or a new car - when what you have is functioning perfectly.

I love to tell, how easy it becomes to keep your house in order, and how much time you can save making a clean hourse. That is time off to do more fun things.

I love to tell, that when you clean out, you get space, so you might not have to buy a new house, because there is lots of room, when you get rid of all the un-important stuff.

I love to tell about, how you economy will get better, because you don't go shopping all the time - only for 'milk and bread', and with a better economy you can plan for the big things - which might not be things, but experiences, which give so much more.

Freedom, time off, space and a better economy - who doesn't love that?

Have a great weekend!

No comments:

Post a Comment