Wednesday, August 17, 2016

Vær som en baby - Be like a Toddler

Mange gange afholder vi os fra at lære noget nyt af rædsel for at være pinlig!

Små børn er søde, når de tumler omkring, ikke kan få ting til at fungere, eller taler forkert. Voksne er bare pinlige.

Men det er da synd, at vi ikke overkommer pinligheden og ikke er ligeglade med, hvad andre tænker. Hvorfor tager vi ikke rulleskøjterne på (og knæbeskyttere, håndledsbeskyttere, hjelm - og en pude på rumpen) og kommer i gang med at rulle, hvis det er det, vi gerne vil. Måske bliver resultatet, at det faktisk ikke er så sjovt, som vi regnede med, men det kan også være, at det er hylende morsomt.

Under alle omstændigheder kommer én af to ting ud af det:

Det må jeg prøve igen, eller
Nu har jeg prøvet det, og det var ikke mig.

Vi bliver klogere på begge måder. Så vær pinlig - vær som en baby. Og du har modet! Det har de, der kritiserer, ikke!

Hvad er dine 'rulleskøjter'?

Spansk er mine 'rulleskøjter'
Spanish is my 'roller scates'

Often we shy away from learning something new, because we are scared of being embarrassing!

Little kids are cute, when they tumble around, can't make things work, or say something wrong. Adults are just embarrassing.

But it is a pity, that we don't get around it being indifferent about, what other people think about us. Why don't we put on the roller scates (and knee protectors, wrists protectors, helmets - and a pillow for the rear end) and get going, with whatever it is, that we want. Maybe the result is, that it wasn't as funny, as we expected, or maybe it is just becomes the best fun, we have had in a long time.

No matter what - one out of two things come out of trying:

I have to try that again, or
I have tried it, and it wasn't my thing.

Both ways we get wiser. So be embarrassing - be like a toddler. And you had the courage! Those, who critizice, haven't!

So what is your roller scates?

No comments:

Post a Comment