Wednesday, August 10, 2016

Alt har en udløbstid - Everything has an Expiry Date

Alt har en livslængde. En udløbsdato. Levende væsener, naturen - og ting.

Mennesker producerer nye mennesker. Naturen producerer nye vækster (hvis vi altså lader den være i fred og værner om den!), og vi mennesker producerer tonsvis af nye ting.

Så når vi erstatter en ting med en anden eller køber noget nyt, kan vi gøre det hovedløst eller med omtanke. Men for vores egen (mennesker og naturens) skyld skal vi vælge god kvalitet produceret med omtanke, for kvalitet holder længere og ældes smukkere, og vi skal kun købe ting, som vi har brug for.

Så jeg har valgt at skifte min (meget grimme) plastic-razor ud med en sikkerhedsrazor i metal.
Den fungerer perfekt.
Den er meget smukkere
 - og meget billigere i det lange løb.


Everything has a lifespan - an expiry date. Living beings, nature - and things.

Humans produce new humans. Nature produce new growths (that is, if we leave it alone and protect it!), and we humans also produce tons of stuff.

So when we replace one thing with another or buy something new, we can do it mindlessly or wisely. For our own sake (humans and nature) we should choose good quality produced with a conscience, because quality lasts and becomes more beautiful through time, and we should only buy things, we appreciate, and which we actually need.

I have chosen to replace my (really ugly) plastic razor with a safety razor.
It is functioning perfectly.
It is much more beautiful
 - and cheaper over time.

No comments:

Post a Comment