Monday, July 18, 2016

Oprydning færdig! - Decluttering Done!

I lørdags kom en pige og købte en Mulberry-taske, som jeg har haft til salg, og i går kom der en mand og købte de kettlebells (jeg bruger tungere nu) og et par håndvægte, som jeg ikke bruger mere. Dermed er min oprydning slut! Selv min kælder er i orden!

Det resultat, som jeg har sigtet efter, er opnået.

Jeg er der, hvor jeg vil være med hensyn til ejendele. Jeg har hverken for meget eller for lidt. Jeg mangler ikke noget, og jeg har ikke behov for mere.

Der vil selvfølgelig altid være en ongoing oprydning, fordi behov forsvinder, og nye behov opstår, og så skal reglen om at fjerne det overflødige bruges, lige som nye ting kun kommer ind efter nøje overvejelse. Men det er enkelt-ting, vi taler om. Ikke kasser eller bunker.

Det kan føles fysisk!

Men det har jo ikke været et mål i sig selv, at have færre ting. Mimimalisme er for mig blevet et redskab til at leve enkelt og at have så lidt at passe, at jeg har fået frigivet maximal tid til de ting, jeg gerne vil gøre, gerne vil opleve og gerne vil blive bedre til. Mere tid med familie og venner. Mere af alt det, der betyder noget. Og rengøring, endeløs arkivering i kasser og ting, der ligger for 'en sikkerheds skyld' har ingen værdi!

Det er en dejlig dag i dag!On Saturday a girl bought a Mulberry bag, which I had for sale, and yesterday a man came to buy the kettlebells (I use heavier ones now) and the hand weights, which also were for sale. With those sales my de-clutter is done! Even my basement is in order!

The result, which I have aimed for, have been reached.

I am right on spot with my belongings. I neither have too much nor too little. I don't miss anything and I need nothing more.

Of course there will always be an ongoing 'audit', because needs disappear and new needs occur, and then the rule about removing excess stuff has to come into action, just as well as new things only comes through the door after careful consideration. But it is one thing at a time, we are talking about boxes or piles.

I can feel it physically.

But of course it hasn't been a target in itself just to have fewer things. Minimalism has for me become a tool for having so little stuff to maintain, that I have freed maximum time for the things, which I want to do, want to experience, and want to become better at. More time for family and friends. More of everything which really matters. And cleaning, filing in endless numbers of boxes and keeping thing for 'just in case' doesn't come into that category!

It is a great day today!

No comments:

Post a Comment