Wednesday, July 20, 2016

Capsule Wardrobe

Når jeg åbner mit klædeskab nu efter oprydningen og kigger, synes jeg sommetider, at det ser ud til, at jeg har alt for lidt tøj. Men alligevel savner jeg aldrig noget at tage på! 

Jeg har bare været så vant til, at der hang en masse tøj, men jeg brugte det jo ikke. Det føltes bare, som om jeg havde reserver, som jeg så alligevel ikke havde, når det kom til stykket, fordi det var noget, som jeg ikke følte mig godt tilpas i, som ikke sad pænt, eller som jeg ikke kunne passe - 'lige nu'! 

At gemme tøj 'for en sikkerheds skyld' eller til 'når jeg har tabt 4 kg' fungerer ikke. Det er forfærdeligt at gå i tøj, som man er opmærksom på hele tiden, fordi man ikke har det godt i det af den ene eller den anden grund.

Nu tager det 50 sekunder at bestemme, hvad jeg skal have på. Jeg gør følgende: 
Kigger ud ad vinduet. Hvordan er vejret?
Hvad skal jeg lave i dag?
Så skal jeg have dét på!

Jeg har ikke tidligere (jo, vist én gang for længe siden) talt, hvor meget tøj jeg har, og det er ikke vigtigt, men for sjovs skyld, gjorde jeg det alligevel i går:

Eksklusive sportstøj, undertøj, sokker og nattøj har jeg 41 stykker tøj. Lidt over hvad en capsule wardrobe plejer at indeholde, så det er egentlig meget sjovt, at det er endt med et antal så tæt på, uden at jeg har planlagt det. Men det hævdes, at man bruger de samme 30-35 stykker tøj hele tiden, uanset hvor meget tøj man har.

Det er alt mit tøj! Ikke kun tøj til en sæson, men året rundt. Jeg bruger mine t-shirts og cardigans både sommer og vinter. Det er er kun overtøjet og de korte bukser, der er sæson-baseret, og de er også talt med.

Kasserne på toppen? - Dem kommer jeg tilbage til, og jeg bruger dørene som mood board
The boxes on top of the closet? - I will come back to them, and I use the doors as a mood board

When I open my closet now after the finished de-clutter, I sometimes think, that it looks as if I have very little clothes. But nevertheless I don't miss anything to wear!

I have just been so used to seeing a lot of clothes filling out the space, but I didn't use it. It just felt like I had some clothes as 'reserves', which I actually didn't have, when it came to the point, because they were all pieces, which I didn't feel comfortable wearing, which didn't fit well, or which I actually couldn't fit at all- 'right now'!

To save clothes for 'just in case' or 'when I have lost 8 pounds' doesn't work. It is awful to wear clothes, which takes your attention all the time, because you for one reason or another don't feel comfortable in them.

Now it takes 30 seconds to decide, what to wear. I do the following:
Look out the window. How is the weather?
What am I going to do today?
Then I am going to wear this!

I have not earlier (well, maybe once for the fun of it a long time ago) counted, how many items of clothes I have, and it is not important at all, but - also for fun - I did that yesterday:

Not including sports clothing, socks, underwear and night wear I have 41 pieces of clothes. A little more than a capsule wardrobe normally is, and this is quite fun to end up with a number that close without planning for it. But it is said, that you use the same 30-35 items all the time, no matter how much clothes you have.

This is all my clothes! For all seasons, year around. I use my t-shirts with a cardigan both summer and winter. It is only coats and jackets and shorter pants, which are season wear, and they are included.

No comments:

Post a Comment