Friday, July 22, 2016

Opbevaring i kasser - Storing in Boxes

Oven på mit klædeskab har jeg 5 bokse fra Ikea. Mig, som hader alt, der er gemt væk i kasser!!

Men når man nu bor småt, må man somme tider sluge en kamel (eller to), og jeg er endnu mere modstander af at lægge ting på loftet eller i kældre, for så er de ude af syne OG ude af brug! Indholdet af mine bokse er i brug, og det gør det acceptabelt. Jeg søger dog stadig efter at få renset så meget ud, at tingene kan komme ind på hylder eller skuffer i skabet.

Boks nr. 1 - Indeholder kasketter og shorts om vinteren. Om sommeren vanter og huer
Boks nr. 2 - Fleece tæpper og et vattæppe, der kan tåle en picknick tur
Boks nr. 3 - Mindste favoritpersons overnatnings-dyne og hovedpude
Boks nr. 4 - Min vinterdyne/ sommerdyne alt efter årstid
Boks nr. 5 - Sportstøj.

De 5 skabe indeholder ALT mit tøj og ALLE mine ejendele:

Vasketøjskurv, sengetøj, håndklæder, fotoudstyr, private papirer (fylder ikke meget mere pga digitalisering), medicin,  toiletsager, der ikke er plads til på badeværelset (eks. når man køber tandpaste, er der normalt to tuber i pakken, fladjern, toilettasker og lignende), min printer, symaskine og hvad dertil hører, mindste favoritpersons legetøj, tasker (som ses på billedet på bloggen fra onsdag - 3 sorte, 2 brune i forskellige størrelser til forskellige formål), undertøj, nattøj, tørklæder og bælter (det har jeg ikke meget af ), sokker, og i min stue har jeg en lille kiste, der indeholder alt kontorudstyr og hobbyartikler.

Det er det, der er 'gemt væk'. Ude af syne, men ikke ude af brug og under konstant revision.

Jeg har alt, jeg har behov for. Jeg ved, hvad jeg har. Alt fungere og er i god stand. Det er en meget frigørende følelse, for jeg behøver ikke at tænke på det overhovedet. Jeg bruger ikke tid og penge på at gå ud og shoppe, med mindre noget bliver ødelagt på en eller anden måde, for så er det jo bare at gå ud og finde noget, der fungerer lige så godt. Og kun det!

Hav en rigtig god weekend!


Kisten - og min lille satinblå undulat, Elvis :-)
The chest - and my little satin blue budgie, Elvis :-)

On top of my closets I have 5 boxes from Ikea. Me, who hates everything stored in boxes!

But when you are living in a small place, you sometimes have to swallow a camel (or two), and I am even more against putting things in attics or basements, because then they are out of sight AND out of use! The contents of my  boxes are in use, and that makes it sort of acceptable for me. But I am still looking for space for these things in my closet.

Box no. 1 - In winter it contains caps and shorts. In summer time gloves and hats
Box no. 2 - Fleece blankets and a thin duvet perfect for picknics
Box no. 3 - Smallest favorite person's duvet and pillow for sleepovers
Box no. 4 - My winter duvet/summer duvet depending of the season
Box no. 5 - Sports clothes.

The 5 closets contains ALL my clothes and ALL my belongings:

Laundry bag, bed linen, towels, photo equipment, private papers (not much left due to digital storage), medicine, toiletries which there aren't room for in the bathroom (like toothpaste in double packages, flat iron, toilet bags etc.), my printer, sewing machine, smallest favorite person's toys, bags (as seen on the photo on blog from Wednesday, 3 black ones and 2 brown ones in different sizes for different purposes), underwear, night wear, scarfs and belts (not much of that), socks, and in my living room I have a small chest containing office equipment and DIY material.

That is the stuff  'hidden away'. Out of sight, but not out of use, and still under constant revision.

I have everything I need. I know, what I have got, everything is working and is in a good condition. It is a very freeing feeling, because I don't need to think about it at all. I don't spend time and money on shopping unless something should be replaced for some reason, and then it is just to go out and buy something, which works just as well as the item, which has gone. And to buy only that thing!

Have a great weekend!

No comments:

Post a Comment