Monday, July 25, 2016

Hvad er din timeløn? - What Do You Earn per Hour?

Hvorfor?

Ikke fordi jeg vil vide det, men kende sin 'timeløn' er en fantastisk måde at finde ud af, hvor vigtig en ting er for os.

Uanset om du er studerende, pensionist, har fast arbejde, er freelancer eller arbejdsløs giver det god mening at beregne dette.

Tag det beløb, du har til rådighed, når alle dine faste udgifter er betalt, og divider det med det antal arbejdstimer, som du ville have/har i løbet af en måned.

Husk det beløb! Rund det op eller ned, så det er let at regne med.

Hver gang, du ser en ting, som frister, dividerer du prisen på varen med din 'timeløn', og så vil du se, hvor lang tid, du skal have arbejdet for at indtjene den ønskede ting.

Hvis du f.eks. ser en fantastisk køkkenmaskine til 2.000 kr., så lav timeløns-udregningen. Det er godt nok en del timer, der skal arbejdes for de fleste af os for at få sådan en fyr hjem. Er den pengene (og indsatsen) værd, så køb. Ellers lad den stå og gå hjem og spar pengene sammen først. Der kommer altid tilbud på køkkenmaskiner igen. Eller også finder du efter lidt tid ud af, at du slet ikke ønsker dig sådan en, eller at du har andre ønsker.

Men hvis du køber den, så husk, du skal også have plads til den! Hvis den bare kommer op i et overskab, kommer den ofte til at stå gemt og glemt. 

Metoden kan standse mange impulsindkøb, når man ser, hvor mange timer man skal arbejde for at få penge til indkøbet, og den giver en god ide om, hvor stort et indhug sådan et køb laver i et månedsbudget.

Det siges, at vi slet ikke køber ting med penge. Vi køber dem med vores tid.

Mit største fejlkøb i meget lang tid! 
En kaffetragt, som blev importeret og kostede kassen i told!
Jeg synes, at den er fin - men var den det værd?!  


My biggest purchase mistake in a very long time!
A coffee stand, which was imported and the custom costs was sky high!
I thing it is pretty - but was it worth it?!


Why I ask?

Well, not because I want to know, but because knowing your 'pay per hour' is a fantastic way to find out, how important something is to us.

No matter if you are a student, have retired, have a job, are freelancing or out of a job it makes good sense to do this.

Take the amount you have left, when you have paid your fixed expenses, and divide the number of work hours, you have/would have had in a normal work month.

Remember that amount! Make it a 'round' figure, so it is easy to calculate with.

Every time you see something, which tempts you, then divide the price of the item with your 'pay per hour', and then you will have the number of hours you should have worked to earn the amount for this thing.

If for instance you see this KitchenAid food processor at the price of 200 US$ or Euro (I have no idea of the price in different countries for such a thing!), then make the 'pay per hour' calculation. Most of us would have to work quite a of hours to take it home. Is it worth the money (and the effort), then you should buy. Otherwise let it stay in the shop, go home and save the money for it. There will always be a new offer for kitchen machines somewhere, and maybe you will come to the conclusion, that you don't need it anyway after a bit of thinking, or you have more important wishes.

But if you buy it, remember to have a space for it! If it just comes up on top of a kitchen cupboard, it will often be hidden and forgotten.

This methode can stop a lot of purchases, when you see, how many work hours the item takes, and it gives a good idea about, how big a chunck it will make in the monthly budget.

It is said, thay you don't pay things with money, but with your time.

No comments:

Post a Comment