Friday, June 3, 2016

Købe-'stop' for maj - Shopping 'Ban'' for May

Denne måneds udgifter er nu gjort op og sammenlignet med samme måned 2015.
Det er rigtig sjovt, det her!

Mine kost- og rengøringsudgifter blev 1000 kr. højere end sidste år. Jeg startede måneden med at købe en masse ting, som jeg var løbet tør for, og så har jeg haft en del gæster. Det er fint nok. Pengene må godt gå til godt samvær, er værd en krone værd.

Til gengæld har jeg brugt 3.800 mindre på tøj og anskaffelserne til hjemmet end sidste år! Det må man jo sige, er en forskel, men jeg har jo også sat mig for, at tøj og ting er præcis noget af det, jeg ikke vil bruge ret mange penge på i år, så jeg er glad.

Alle andre udgiftsposter er næsten identiske. Det har økonomisk set været en god måned.

Overflod af den bedre slags!
Excess of the better kind!

This month's expenses are now done and compared with May 2015.
This is so much fun!

My grocery and cleaning product expenses are 150 US$/134 Euro bigger than last year. I started the month buying a lot of things, which I was running out of, and then I have had a lot of guests. That is fine. Money spent on being together with friends and family is worth every penny.

But then I have spent 570 US$/510 Euro less on clothes and stuff for the house than last year! You have to admit, that it is quite a difference, but then I had decided that clothes and stuff are exactly, what I will spend very little on this year. So I am happy.

All other variable expenses are almost identical. It has been a financial good month.


No comments:

Post a Comment