Monday, June 6, 2016

Månedsregnskab - Monthly Budget

Jeg er blevet spurgt, hvordan jeg laver mit regnskab, og det er faktisk ganske let.

Jeg samler alle kvitteringer for en måned og lægger dem i et excell-ark, som jeg har opdelt det således:
  1. Kost - herunder også alt, hvad der hører til vask og rengøring. 
  2. Tøj - tøj, sko, rensning af tøj, sko-reparationer m.v.
  3. Personlig pleje - make-up, frisør, fodpleje, hårshampoo o.s.v.
  4. Helse - medicin, vitaminer, tandlæge
  5. Kurser og fornøjelser - Foredrag, udstillinger, middage og frokoster ude
  6. Gaver
  7. Transport
  8. Ferie - henlæggelser og forbrug 
  9. Diverse - som skal være meget lav. Ellers skal man lave en ny kategori.
  10. En dagstotal og en total over alle indkøbene indtil dato i en måned.
Det er mine variable udgifter. Dem jeg kan styre, hvis der er noget, som jeg vil spare op til. De faste kan man jo ikke rigtig rykke rundt på. Huslejen skal jo betales!

Til start skal man selvfølgelig sætte en skabelon op, som man kan arbejde med. Jeg har lavet min egen, men mon ikke der findes nogle på nettet, som man kan tilpasse.

Det giver en fantastisk følelse af, at man har kontrol. At det er mig, der bestemmer over mine penge, og så kan jeg hurtigt spotte, hvis jeg er ved at oparbejde en dårlig vane med at købe kaffe i tide og især i utide.

Når alt er sat smukt op i 'kolonner'
When everything is set nicely in 'columns'

I have been asked, how I do my budget. It is quite easy. I collect all my receipts in put them in an Excel file, and it looks like this:

Groceries - food, including everything for cleaning and washing.
Clothes - clothes, shoes, dry cleaning, shoe repairs etc.
Personal care - hair dresser, pedicures, make-up, hair shampoo etc.
Health - medicine, vitamins, dentist
Pleasures and training - Dining out, exhibitions, events, fun
Gifts
Transport
Holidays - accruals and holidays expenses
Miscellaneous - which has to be small, otherwise you should make a new column
The day total and the month total.

These are my variable expenses. The ones I can control, if there is anything I will save for. The fixed ones are not really negotiable. The rent has to be paid!

Of course you have to start with a form, which works for you. I have made my own, but I am sure, that you can find some on the net, which you can fit into your needs.

It gives a great feeling of being in control. The feeling that I am in the driver's seat. I can easily spot, if I am developing a bad habit with buying coffee all the time. One more benefit is that it stops me from buying on impulse.
No comments:

Post a Comment