Wednesday, May 11, 2016

Sommerferie, hvordan? - Summer Holidays, How?

Vi nærmer os sommerferien, og vi alle trænger til at hoppe af hamster-hjulet og stresse ned.

I ferier laver vi planer om at gøre alt det, som vi ikke kan nå til daglig og vil gerne give hus og have en kærlig hånd, og så skal man måske også ud og rejse. Samtidig er børn og unge hjemme fra institution og skole, og alle skal leve sammen på en måde, som vi ikke gør i hverdagen. Så hvordan gør man?

Start med ikke at stille så store forventninger. Planlæg ikke til det yderste. Giv plads for impulsivitet. Ferien skal ikke ligne hverdagen. Hvad sker der, hvis du ikke bliver færdig med reparationerne, haven eller hvad det nu er, du synes, at du skal gøre? Ingenting! Det løber ikke nogen steder.

Læg vægten på at være sammen. Saml hele familien nu og find ud af, hvilke forventninger hvert familiemedlem har og planlæg så noget, alle kan være med til. Teenagere vil ofte også ud på egen hånd sammen med venner, og det giver jo en god mulighed for at gøre noget, som passer de små.

Og hold budgettet! Det er slemt at komme fra ferie og have trukket for meget på kontoen.

Du kan tjene flere penge, du kan få et nyt hjem, du kan anskaffe nye ting, men tiden og de mennesker vi holder af, er de eneste 'ting' i verden, der ikke kan genanskaffes.

Alt andet er ren faktisk kun ting!


We are getting closer to the summer holidays, and we all need to jump off the hamster wheel and de-stress.

We often make plans to do all the things, we don't have time to do during work weeks, and we want to give some attention to our house and garden, and maybe we are travelling, too. At the same time kids and young ones are at home from kindergarten and school, so we are going to live together in another way than normally. So how do we do that?

Start with not making too big expectations. Don't plan too much. Make room for being impulsive. Holidays aren't meant to be like normal days. So what happens if you don't finish the repairs, the garden or what ever you had planned. Nothing!

Plan to be together. Gather the whole family and find out, what each family member wants to do, and make plans, which everybody can agree about. Teenagers often want to go out on their own with friends, and that gives a good opportunity to be more attentive to the smaller ones.

 And keep a budget! It is no fun to finish a holiday with a budget account with red numbers.

You can earn more money, you can get a new house, you can buy new things, but time and the persons we love, are the only 'things' in the world, which cannot be replaced.

Everything else are just thing!No comments:

Post a Comment